Nytt

EU-kommisjonen avviser kontant en hver tanke på å endre det omstridte oppholdsdirektivet som endte i den like omstridte Metock-dommen i EF-domstolen tidligere i år. Både Østerrike, Irland, Storbritannia og Tyskland har uttrykt samme bekymring som Danmark over at EF-domstolens tolkning av direktivet åpner for utstrakt misbruk i forbindelse med familiegjenforening av borgere utenfor EU.

Kravet om justeringer irriterer den ansvarlige EU-kommisær Jacques Barrot, som sier at det vil være direkte farlig å gjenåpne debatten om oppholdsdirektivet:

Nej, nej og atter nej. Sådan lyder den kontante afvisning fra EU-kommissionen til regeringens krav om at ændre i det omstridte opholdsdirektiv. «Længe leve direktivet,» siger den ansvarlige EU-kommissær.

Den danske regering led i dag et totalt nederlag, da EU-kommissionen i en ny rapport afviste enhver tanke om at ændre i det omstridte opholdsdirektiv.

«Det vil være direkte farligt at genåbne debatten om opholdsdirektivet,» sagde EU’s justitskommissær, Jacques Barrot, da han præsenterede rapporten om direktivet.

Barrot mener, at direktivet er afbalanceret, og at det allerede indeholder de nødvendige muligheder for at undgå misbrug og fup-ægteskaber. Han lover dog til foråret at fremlægge en række nye retningslinjer og præciseringer om, hvordan direktivet skal anvendes. Samtidig vil kommissæren også anvise de bedste metoder til at undgå fup-ægteskaber.

I rapporten avviser EU-kommisjonen blankt å ta opp debatten om oppholdsdirektivet, som etter EF-domstolens tolkning fullstendig underminerer de enkelte lands demokratisk vedtatte innvandringspolitikk. Det er tverrpolitisk enighet i Danmark om at EU-direktivet må endres, da Metock-dommen innebærer at selv innvandrere som i utgangspunktet oppholder seg ulovlig i EU kan få bli hvis de gifter seg med en EU-borger og følgelig kan benytte seg av reglene om fri bevegelighet.

Både Irland og Danmark krever med støtte fra Østerrike at EU justerer direktivet slik at folk utenfor EU må ha hatt lovlig opphold i et EU-land for å oppnå familiegjenforening med en ektefelle fra EU.

På pressemøtet i anledning rapporten ble EU-kommissær Barrot tydelig irritert over de mange spørsmålene om hvorfor det ikke skal tas høyde for de danske, østerikske og irske bekymringene i forhold til det aktuelle direktivet.

I stedet benyttede Barrot lejligheden til at hylde direktivet som et skridt, der har givet borgerne «en formidabel» frihed.

Den rød-grønne regjeringen er forøvrig i ferd med å implementere direktivet i norsk utlendingslov. I september slo den danske regjeringens jurister fast at konsekvensene av Metock-dommen er langt større enn Danmarks regjering offentlig innrømmer. Avgjørelsen fra EF-domstolen gjennomhuller den danske utlendingsloven, og i følge juristene som ble satt på saken har regjeringen beskjedne muligheter til å hindre det.

Men i den norske regjeringens proposisjon er ikke den kontroversielle Metock-dommen og dens konsekvenser engang nevnt, hvilket gjorde at saksordfører i kommunal- og forvaltningskomiteen, Per-Willy Amundsen (Frp), trakk seg fra sin stilling i protest i forrige uke:

– Poenget er at de fleste innstrammingene som den rødgrønne regjeringen har foreslått, fullstendig vil bli satt til side. Viktige deler av norsk innvandringspolitikk vil, hvis vi vedtar dette, bli bestemt i Brussel, sier han.

Jyllands-Posten: Totalt nederlag for Fogh i EU