Nytt

Frps innvandringspolitiske talsmann Per-Willy Amundsen går av som saksordfører for en proposisjon som skal implementere et omstridt EU-direktiv i norsk utlendingslov. Amundsen går av i protest mot EUs tolkning av direktivet, som resulterte i den kontroversielle Metock-dommen EF-domstolen avsa tidligere i år. Direktivet har blant annet fått store konsekvenser for Danmarks innvandringspolitikk, og også Tyskland, Storbritannia og Irland er bekymret for følgene av EUs tolkning.

Kommunal- og forvaltningskomiteen skal etter planen levere sin innstilling til EU-direktivet i dag.

– Komiteen avgir sin innstilling torsdag, og jeg vil før siste møtet i komiteen informere om at jeg trekker meg som saksordfører. Jeg mener vi er nødt til å utsette behandlingen, men har ikke fått gjennomslag, sier han (Amundsen. Reds. anm.).

– Må slå alarm

– I utgangspunktet var ikke dette ansett å være et problematisk direktiv å implementere. Men EUs tolkning av direktivet etter den såkalte «Metock-dommen», gjør at vi må slå alarm.

– Denne dommen er ikke omtalt i proposisjonen fra regjeringen. Det gjør saken mye mer komplisert, sier han.

Det var en dom i EU-domstolen 25. juli 2008, som kalles «Metock-dommen». Ifølge Amundsen medfører den at såkalte tredjelandsborgere kan omgå nasjonale familieinnvandringsregler.

Han laget i går fire eksempler, som han mener vil vekke både oppsikt og harme.

– Utredning før vedtak

– Poenget er at de fleste innstrammingene som den rødgrønne regjeringen har foreslått, fullstendig vil bli satt til side. Viktige deler av norsk innvandringspolitikk vil, hvis vi vedtar dette, bli bestemt i Brussel, sier han.

– I den grad det ikke lar seg gjøre å inngå ekteskapet i Norge, kan man reise til et annet EU/EØS-land og gifte seg der – for så å returnere til Norge etterpå, sier han. Han ønsker at regjeringen skal utrede konsekvensene av EU-dommen, før de fatter vedtak.

I september slo den danske regjeringens jurister fast at konsekvensene av Metock-dommen er langt større enn Danmarks regjering offentlig innrømmer. Avgjørelsen fra EF-domstolen gjennomhuller den danske utlendingsloven, og i følge juristene som ble satt på saken har regjeringen beskjedne muligheter til å hindre det.

Den tverrpolitiske mening i Danmark er at den aktuelle dommen legger hele EU åpent for innvandring, og et flertall av danske politikere er innstilt på å kjempe mot EU-dommen for å opprettholde Folketingets rett til å utforme og føre sin egen politikk – uten å bli underkjent av ikke-valgte jurister i EU-byråkratiet.

VG: Frp-saksordfører trekker seg i frykt for innvandrings-boom

DK: innvandringspolitisk krise i emning?