I et internt notat slår den danske regjeringens jurister fast at konsekvensene av den nylige EF-dommen i Metock-saken er langt større enn regjeringen offentlig innrømmer. Avgjørelsen fra EF-domstolen gjennomhuller den danske utlendingsloven, og i følge juristene som ble satt på saken har regjeringen beskjedne muligheter til å hindre det.

I notatet dementerer regeringens jurister statsminister Anders Fogh Rasmussens (V) udsagn om, at dommen kun berører »et hjørne« af udlændingepolitikken.

Notatet afslører også, at regeringen kun har beskedne muligheder for at opfylde Dansk Folkepartis krav om nye regler til at stoppe i de huller, som EF-domstolen har slået i udlændingeloven.

Reelt er juristerne efter en måneds intenst arbejde kun kommet op med ét eneste bud på at begrænse effekten af EF-dommen. Og det forslag tvivler de selv på: Det kan blive skudt ned af en ny afgørelse fra EF-domstolen, inden året er omme, advarer de.

Siden EF-domstolens avgjørelse 25 juli i år har den danske regjeringen lovet å redegjøre for dommens effekt på den stramme utlendingsloven som har bred politisk og folkelig støtte i Danmark. Redegjørelsen har latt vente på seg, og det interne notatet fra Integrasjonsministeriet til regjeringens koordinasjonsutvalg opplyser om hvor vanskelig saken er: dommen underminerer landets forsvarsverk mot å bruke EU-reglene til å omgå den danske utlendingsloven fullstendig.

Regjeringens egne jurister konstanterer i notatet at mulighetene for å lukke smutthullene er få og tvilsomme.

Flere mener at den aktuelle dommen legger hele EU åpent for innvandring, og et flertall av danske politikere har så langt vært innstilt på å kjempe mot EF-dommen for å opprettholde Folketingets rett til å utforme og føre sin egen politikk – uten å bli underkjent av ikke-valgte jurister i EU-byråkratiet. Utlendingsordfører Karen Ellemann i regjeringspartiet Venstre hevder imidlertid fortsatt at EF-dommen kun berører et «hjørne av utlendingspolitikken»:

«Jeg er overhovedet ikke klar over, hvilket notat man hentyder til. Jeg er ikke i besiddelse af noget notat, og jeg er fuldstændig rolig og ganske tryg ved statsministerens klare udmelding i forbindelse med vores sommergruppemøde. Jeg har intet at bidrage med til den panikstemning, som andre forsøger at sprede.»
Hun fastholder på linje med statsminister Anders Fogh Rasmussen, at EF-dommen kun berører et hjørne af udlændingepolitikken.

«Jeg kan overhovedet ikke se noget i antallet af familiesammenføringer til Danmark, som får nogle røde lamper til at lyse hos mig. Derfor er jeg fuldstændig rolig og tilslutter mig statsministerens udmeldinger om, at på nuværende tidspunkt er der kun tale om et hjørne af hele vores udlændingepolitik, så der er ingen grund til panik.»

Jyllands-Posten: Internt notat: Udlændingelov i krise – og relaterte artikler

Document: Åpen strid mellom Danmark og EU