Metock er et ord vi bør merke oss. Det er navnet på en dom EU-domstolen avsa 25. juli. Fire afrikanske menn uten lovlig opphold i Irland, fant seg fire kvinner med EU-borgerskap i orden, og giftet seg. De mente å ha rett på lovlig opphold i EU. Dengang ei, sa irske myndigheter. De mente mennene hadde søkt på gale premisser. De var jo ulovlig i landet.

Men EU-domstolen mente noe annet. De ga mennene rett. De kunne bli, en familiegjenforening på etterskudd om man vil.

Hege Storhaug tar denne saken opp i en kronikk i VG søndag.

Domstolen viste til et direktiv om EU-borgernes rett il familieliv (direktiv 2004/38/EC). Dette innebærer at de som tar seg ulovlig inn i EU og gifter seg med en statsborger i et EU-land kan søke familiegjenforening etter EUs regler, og slik omgå nasjonalt lovverk.

Det er denne dommen som setter grå hår i hodet på den danske regjering. Med ett slag var 24-års regelen, tilknytningsgrad og forsørgelsesplikt skjøvet til side. Det tok noen uker før pressen oppdaget hvilken bombe dette var under de danske bestemmelsene som var ment å bremse strømmen av henteekteskap. Nå vet ikke Danmark sin arme råd.

Heller ikke Norge slipper unna. Direktiv 38 reglueres gjennom EØS-avtalen og dermed er også Norge omfattet.

Det betyr at en norsk statsborger kan jobbe en kort tid i et annet EU-land – det er snakk om noen uker. Da har vedkommende rett til å gifte seg med en illegal innvandrer, og Norge er forpliktet til å gi opphold.

EU-domstolen er her på kollisjonskurs med nasjonale myndigheter i flere land, som har funnet ut at de må begrense tilstrømmingen, ellers mister de kontrollen over innvandringen. Det er så lukrativt å komme til Europa, at nye borgere av EØS-land kan bli fristet til å sette dette i system: man trenger ikke bøye seg for restriksjoner i de enkelte land, som Danmark. Man kan bare reise til et annet EØS-land, arbeide noen uker, og så ta med slektning eller hvem det måtte være hjem, og myndighetene er maktesløse.

kilde: HRS: EU kan stoppe Frp, kronikk i VG søndag 16. november 2008.

Bakgrunnen for Metock-saken