Norge har tatt imot formidable 143.630 familiegjenforente siden 2001. Det er tre ganger så mange som Danmark. Men betydelig færre enn Sverige.

Vårt Land har spadd opp tallene foran Aps landsmøte, der Jonas Gahr Støre skal legge frem 99 forslag til integrering. Men mens Ap vil se på integrering, er det ikke oppmerksomhet rundt familiegjenforening, som bare «går og går».

Daværende statsråd Bjarne Håkon Hanssen forsøkte i sin tid å få gjennomslag for at Norge skulle følge Danmarks eksempel og innføre aldersgrense for henteekteskap, den er 24 år i Danmark. Men han vant ikke frem. Regjeringen har innført krav om fire års utdanning eller arbeid i stedet og stilt krav om økonomisk forsørgelsesevne.

Siden 2001 har 143.630 personer fått oppholdstillatelse i Norge gjennom familieinnvandring. Tallet tilsvarer nesten to ganger Kristiansands befolkning (ca. 80.000) – og er nærmere tre ganger så høyt som i vårt naboland Danmark (54.513).

Gahr Støre viser til at det er et høyt antall østeuropeere i statistikken, og dessuten filippinske og russiske ektefeller som norske menn henter til Norge.

Fra 2009 til 2010 ble tallet nesten halvert, fra 18.111 til 9.988, fordi EØS-borgere ikke lenger trengte søke om tillatelse for å hente familie til Norge.

Men fremdeles gjenstår rundt 10.000 i året, og over tid blir det mange.

Leder for det regjeringsoppnevnte velferds- og migrasjonsutvalget Grete Brochmann beskriver de høye tallene som utfordrende.

– Dette er en vanskelig gruppe å integrere, noe som skyldes at de fleste kommer fra lavkostland og har lave kvalifikasjoner. Derfor forsøker alle land i Europa å begrense familieinnvandringen, sier Brochmann.

For en stor del dreier det seg om innvandrere fra muslimske land, som har lav yrkesdeltakelse. De blir mao en byrde på trygdebudsjettet.

Men regjeringen setter hensynet til politiske tabuer høyere enn å stanse blødningene i budsjettet. Ett av dem er retten til å gifte seg med hvem man vil. En 24-årsregel vil måtte gjelde alle norske, også norsk-norske som har møtt en kjæreste i utlandet. Det finner dagens urbane rettighetsmennesker seg ikke i, og det ble også mye bråk i Danmark. Men i politikk må man velge. Man kan ikke få både i pose og sekk.

Arbeiderpartiet velger henteekteskap.

– Jeg går ikke uten videre med på at det danske opplegget er en suksess, og ser flere problematiske sider ved å inneføre en 24-års regel. Det må være likebehandling. Et slikt krav vil også innebære at vi nekter en 23 år gammel nordmann å gifte seg, sier Støre.

Forby henteekteskap. Arbeiderpartiets integreringspolitiske talsperson Lise Christroffersen er enda tydeligere i sine uttalelser.

– Det er en menneskerettighet å få lov til å gifte seg med hvem en vil. Jeg synes ikke vi skal legge noen ytterligere begrensninger på dette området, sier Christoffersen.

Amal Aden blåser av Ap-politikerne.

– Henteekteskap bør stoppes totalt. Jeg synes norsk-somaliere kan gifte seg med andre norsk-somaliere.

– Hva er problemet med å hente en ektefelle fra hjemlandet?

– Mange menn som henter ektefelle fra Somalia, er kvinnefiendtlige. Kvinnene blir fødselsfabrikker. De får ikke lov til å ha norske venner. De lærer seg ikke språket. Jeg kjenner mange av dem og tror de har bedre av å bo i hjemlandet enn i Norge.

Det er interessant at Vårt Land slår opp tallene. Det er ikke bare Gahr Støre som ikke vil snakke om disse tallene. Det gjelder også redaksjonen i Vårt Land.

Tallene Jonas ikke snakker høyt om
På ti år har Norge familiegjenforent innvandrere to ganger Kristiansands innbyggertall.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂