Sommerferien er igang. For noen barn blir den starten på påtvungne seksuelle overgrep. Med foreldrenes velsignelse. Det nye fellesskapet har mer enn et par områder hvor vi ikke har noe felles. Hva vi mener er best for barna våre er høyst diskutabelt i en verden hvor alle skal ha de samme rettighetene, men hvor familiene selv overkjører dette med forskjellige krav og plikter.

I Europa har vi hatt dårlig med tradisjoner hvor foreldre har tvunget sin vilje igjennom når det gjelder valg av barnas ektefeller. Man kjenner at hjertet synker litt ved den svenske overskriften:

«Barn har rätt till sommarlov utan tvångsäktenskap»

Integreringen i våre samfunn går ikke helt på skinner. Det sosiale presset blir ikke lenger borte ved å forflytte seg til et annet land. Alle er ett klikk unna Skype og Facetime. Også foreldrene til de som vokser opp som 2. generasjon. Det presses på fra storfamilien i familiegjenforeningens navn. Her er det fremdeles gratis visa å få til verdens rikeste land. Slikt skusler man ikke bort på barnas «frie valg» og «kjærlighet» og annet tøys.

Stockholm by har startet opp et program mot æresrelatert vold og undertrykkelse. De håper å hjelpe innvandrerbarna slik at de kan stå imot sine foreldre.

I 2009 gjorde Ungdomsstyrelsen en kartlegging av forholdene. De fant at 70000 personer i Sverige i alderen 16-25 år levde under forhold hvor de ikke selv kunne velge partner. 8500 var urolige over at de ikke kunne få bestemme hvem de skulle gifte seg med.

Det er lenge siden 2009. Kanskje var resultatet av kartleggingen så deprimerende at de ikke orket å gjenta øvelsen. Men det er ingen grunn til å tro at antallet er blitt færre på de siste åtte årene. Snarere tvert imot. I Stockholms skoler har man kjørt en kampanje mot tvangsekteskap før skoleslutt.

Därför arrangerades en affischkampanj mot tvångsäktenskap i Stockholms läns skolor innan skolorna stängdes. Affischerna, som har tagits fram av det länsövergripande resurscentrumet mot hedersrelaterat våld och förtryck Origo, informerade om att tvångsäktenskap är olagligt och vart ungdomar kan vända sig för att få hjälp.

Hvor mange av de unge som greier å motstå presset uten samtidig å bli utstøtt av familien, er det ingen som vet.

Erna Solberg sa i anledning eid-feiringen:

«Det er viktig at vi i Norge klarer å bygge en fellesskapskultur. Vi lever i det samme landet, og likhetene er større enn forskjellene»

Nøyaktig hvor langt ned på Maslows behovshierarki Erna befinner seg for å finne disse likhetene er usikkert. Det som er sikkert, er at andre kulturnormer må brytes tvert av hvis neste generasjon skal ha håp om å kunne realisere seg selv og sitt potensiale på linje med nordmenn flest. Vi har sett at dette mønsteret ikke brytes, heller ikke for 3. generasjon i Storbritannia. Dette stopper altså ikke av seg selv.

Den nye loven om 24-års grense for familieinnvandring trådte i kraft 1.1.2017. Men hindrer dette egentlig at man blir sendt avgårde til foreldrenes hjemland og bli tvangsgiftet i islamsk tradisjon som 15-åring? Det betyr vel bare at ektefellen må vente til han/hun er 24 år før det blir aktuelt å komme til Norge?

Å forby kusine-fetter ekteskap vil være neste steg. Frp har tatt det opp mange ganger i løpet av årene som i 2002  2005  2013. Det var også så tidlig som i 2002 at Frp foreslo 24-års grense etter at Danmark innførte det i 2001. Skjønt det er HRS-jentene med Hege Storhaug i spissen som har jobbet mest iherdig for å få slutt på tvangsekteskapene i Norge. I februar iår skrev Hege Storhaug:

På den andre siden av kjølen står det enda verre til. I sin iver etter å imøtekomme nyankomne gruppers kulturelle (patriarkalske) praksis, lovfestet svenske myndigheter at innvandrerjenter kan inngå ekteskap som barn, det vil si når de er 15 år, mens alderen for svenske jenter er 18 år. Og enda verre; myndighetene har også gitt tillatelse til at innvandrerjenter sendes til hjemlandet og inngår ekteskap der før de er 15 år! Hvis de er gravide når de vender tilbake til Sverige får ektemannen automatisk familiegjenforening – altså opphold i Sverige.

Svenskene har altså fått det akkurat som de har lagt opp til: Tusenvis av jenter som er redde for å bli tvangsgiftet og voldtatt av ny ektefelle i sommerferien.

I den misforståtte toleransens navn.

 

Dagenssamhalle

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.