Sakset/Fra hofta

Erna Solberg (H) og Siv Jensen (FrP) sitter på en unik mulighet til å utnytte situasjonen etter hjemhenting av IS-kvinnen. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB Scanpix

Hvis Siv Jensen kan bli ferdig med trassalderen, har FrP og Høyre en historisk mulighet til å få noe klokt ut av vedtaket om hjemhenting av IS-moren og hennes barn. De må bare anvende loven.

I går skrev Document.no at regjeringen bør svare for hvorfor bare IS-morens barn hentes hjem, og etterspurte humanitære hensyn til de 415-1.400 barna som er sendt ut av Norge mot sin vilje.

Til NRK har Utenriksministeren uttalt seg om viktigheten av humanitære hensyn ved hjemhenting av barn. Det er flere enn Document.no som i dag tar opp problemstillingen med hjemhenting av de utsendte barna, ikke bare hjemhenting av IS-kvinnens barn. Hege Storhaug skriver i dag på HRS noen forslag til tiltak som bør iverksettes:

Nå bør FrP og Høyre anført av Erna spille ballen over på deres banehalvdel, og der er målet helt åpent nå. Keeperne Trine og Kjell Ingolf har selv parkert seg på spillerbenken. Da er oppskriften denne:

  • Forlange at alle barn som er dumpet, og dertil registrert ved navn i Norges kommuner, angivelig et sted mellom 400 – 1.400 barn og unge, skal hentes hjem til Norge. Nå!
  • Dersom herværende foreldre nekter å samarbeide, ilegge dem dagbøter sporenstreks. Dere har støtte fra Ap, altså er det flertall i Stortinget hvis FrP og Høyre tar roret og prioriterer etter et realpolitisk og humant kompass.
  • Sørge for at foreldre som har utsatt barna for traumatiserende opphold på eksempelvis koranskoler, hindret dem i å leve et liv i frihet med venner og skolegang her, frarøvet dem alle – alle – muligheter til å ruste seg til et godt voksenliv i Norge, – med mye mer – straffeforfølges.

Dette er gode og helt nødvendige tiltak for å sikre at barn ikke utsettes for overgrep og vold.

Lovverket finnes allerede

Et tips om anvendelig lovverk: frihetsberøvelse og grov omsorgssvikt. For foreldre som dette behandler ikke egne barn på denne måten fordi at de vil barnets beste, slik NRKs Atle Bjurstrøm åpent mer enn antydet 10. januar i Dagsrevyen. Nei, foreldre som dette tyr til slike grove overgrep for å sikre egen og klanens ære. Et enkeltindivids ve og vel er underordnet deres kollektive egoisme.

Det er ingen tvil om at barn og barndom mangler egenverdi i klankultur. Det er derfor nødvendig å supplere Hege Storhaugs liste over anbefalte tiltak. En viktig oppgave for regjeringen er å forebygge at nye generasjoner vokser opp i det foreldrepålagte utenforskapet. Da er det virkningsløst å heie fram utenforskap, det må effektivt bekjempes:

  • Obligatorisk barnehagedeltakelse dersom én eller begge foreldrene ikke behersker norsk språk
  • Forbud mot hijab i barnehage og skole
  • Frafall av stønader fra og med barn nummer tre dersom mor ikke har vært i arbeid i minst to år i forkant av fødsel
  • Opprydding i lovverk for familiegjenforening – fjerne muligheten for henteekteskap
  • Forby søskenbarnekteskap
  • Automatisk bekymringsmelding ved mistanke om reise til foreldrenes opprinnelsesland. Dersom foreldrene har fått oppholdstillatelse grunnet forhold i hjemlandet, må det automatisk ses på som en risiko dersom de utsetter barna sine for de samme forholdene
  • Tilbakekalle statsborgerskap for fremmedkrigere etter britisk, fransk eller dansk modell

At barn lider under foreldrenes omsorgssvikt, er ikke noe myndighetene kan ta lett på eller fortsette å ignorere. Hent hjem de tvangsutsendte og anvend de lovene som ligger uanvendt.

 

Kjøp Halvor Foslis nye bok her!