Danmarks statsminister Mette Frederiksen er tydelig på at IS-krigernes barn fortjener bedre enn å leve med foreldrenes omsorgssvikt. Foto: Johan Nilsson/TT / NTB Scanpix

Fremmedkrigere skal i utgangspunktet ikke ha lov til å ha samvær med barna sine, heller ikke etter sonet straffedom, krever den danske regjeringen.

Forslaget ble presentert av Danmarks Sosial- og innenriksminister Astrid Krag (Socialdemokratiet) sist torsdag.

Danskene har ført en langt tydeligere politikk mot IS-krigere enn hva norske politikere har gjort. De fratar danske IS-krigere statsborgerskapet. Nå tar danskene et viktig skritt for å se på hvordan barn kan sikres bedre, melder Danmarks Radio.

– Er forældrene radikaliseret, har en voldsparathed og er dømt efter dansk terrorlovgivning, mener vi ikke, at man kan give en tryg base og en ordentlig ramme for et barneliv. Derfor mener vi, at de skal I et andet miljø, siger hun til DR.

Danskenes forslag er til forveksling likt det vi skrev på Document.no i forbindelse med IS-kvinnens retur til Norge. Det er ingen grunn til at mennesker som utsetter barna sine for omsorgssvikt skal få frikort for sanksjoner grunnet selvvalgte krigshandlinger. Det danske forslaget tar i tillegg høyde for at loven også skal gjelde i de tilfeller der bare en av foreldrene er radikalisert, slik at at denne ikke kan kreve å ha samvær med barnet, men at omsorgen automatisk overføres til den andre av foreldrene.

Bare en barndom 

På DRs spørsmål om det ikke blir dobbelt straff for foreldrene å miste barnet etter endt soning, svarer ministeren at barna bare har én barndom, og at det er viktig av hensyn til barnet å skjerme det i et sikkert miljø.

– Jeg tror ikke det kommer til å dreie sig om voldsomt mange, men det er det grunnleggende prinsippet om verne de barna som vil komme til å stå i denne situasjonen,  sier hun.

Den danske regjeringen tar med dette barnas perspektiv i stedet for foreldrenes perspektiv, slik det per i dag gjøres i Norge. Det er et viktig signal som norske politikere bør merke seg. I Norge har vi allerede Lov om barneverntjenester, uten at denne er tatt i bruk ved vurdering av omsorgskvaliteten de norske barna har fått av sin IS-mor.

Flere danske forslag

Den danske regjeringen vil undersøke hvorvidt forslaget overholder Danmarks internasjonale forpliktelser innen forslaget fremmes i Folketinget som et lovforslag. Ifølge Berlingske vil det innføres oppholdsforbud for alle som er dømt for terrorforbrytelser. I tillegg vil danskene utvide strafferammene for alle terrorrelaterte forbrytelser, melder avisen.

Hasteloven som allerede er innført i Danmark gir Utlending- og Integreringsministeren mulighet til å inndra fremmedkrigeres danske pass uten rettsbehandling, dersom fremmedkrigeren har dobbelt statsborgerskap.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.