Sakset/Fra hofta

De 79 landene som formelt er med i anti-IS-koalisjonen møttes onsdag i Washington. USA har bedt de landene som har IS-krigere i fangenskap hos kurderne om å hente dem hjem. Det er 900 i alt.

Den danske utenriksminister Anders Samuelsen sier «ja,ja, det er ikke noe vi har lyst til, men må vi så må vi». Den norske derimot sier blankt nei. Det kommer ikke på tale.

Pompeo oppfordret i sin tale alle medlemslandene til å hente hjem sine fremmedkrigere og stille dem for retten. Det er ikke en oppfordring norske myndigheter har planer om å imøtekomme.

– Fremmedkrigere som kommer hjem til Norge, vil bli straffeforfulgt, men vi kommer ikke aktivt til å hente hjem norske borgere som har begått kriminelle handlinger i utlandet, sier konstituert kommunikasjonssjef Kristin Enstad i Utenriksdepartementet til TV 2.

Hva går det av Søreide? Er dette uttrykkes for regjeringens standpunkt? Søreide handler på Norges vegne, men når vi spør er det fordi svaret har en rekke implikasjoner.

Det mest nærliggende er forholdet til USA. Igjen markerer Norge at vi ikke deler samme synspunkt som USA. Rekken av områder begynner å bli lang: I synet på flytting av ambassaden til Jerusalem, støtten til palestinerne, støtten til FN-systemet, Venezuela, opprustningen av NATO – Norge driver med fotnotepolitikk, hvis ikke obstruksjon.

Siden Søreide og statsministeren tilhører samme parti forutsetter vi at kommunikasjonen er god. Dette er også Erna Solbergs vilje. Under Høyres ledelse er Norge blitt mer EU-vennlig enn noen gang. Dvs. Tysklands-vennlig, Merkel-dilter. Det gjelder sikkerhetspolitisk og energipolitisk. Norge legger seg tett opp til Tyskland og Brussel uten noen særlig offentlig debatt.

Sikkerhetspolitisk er avslaget uforståelig. Uten amerikanerne har ikke kurderne kapasitet til å holde på IS-krigerne. De vil bli ekspedert ut av deres territorium. Hvor tar de så veien? Hjem til mennesker og miljøer hvor de kan gli inn. For norske krigeres vedkommende, Norge.

Søreide svarer: Det er ikke vårt bord. Hva vil hun si den dagen en norsk kriger begår en terrorhandling?

Dette er hva man kaller strutsepolitikk. Regjeringen ønsker ikke å vite og toer sine hender.

Politikken henger ikke sammen. Norske smaksdommere som ikke har likt Trumps harde linje, er plutselig kritiske når han vil trekke soldatene ut. De er bekymret for en oppblussing av IS når amerikanerne forsvinner.

Da skulle man kanskje forvente at de ville ta ansvar for de norske krigerne? Men nei, Norge vil ha i pose og sekk.

 

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort:

Eller du kan velge et enkeltbeløp:

kr

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.