PST sier de har kontroll på norske fremmedkrigere så lenge de er i fengsel, men vet ikke hvilken trussel de kan utgjøre for samfunnet etter endt soningstid.

– Vi vet ikke hvor farlige disse fremmedkrigerne vil være den dagen de slippes ut av fengsel. Enkelte har dommer på opptil 8–9 år, og det for tidlig å si hva som kan skje etter at de har sonet fengselsstraff, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til Vårt Land.

Bernsen sier PST følger opp og risikovurderer alle IS-krigere som vender hjem. Han vet ikke hvor stor sikkerhetstrussel fremmedkrigere kan utgjøre for samfunnet etter sonet dom, men sier PST har god kontroll på krigerne på nåværende tidspunkt.

Seniorrådgiveren sier videre at de er bevisst på fengselsradikalisering. Han sier de har et tett samarbeid med Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) for å forhindre at fremmedkrigere radikaliserer andre innsatte i fengsel.

Statsminister Erna Solberg (H) og justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) har uttalt at norske IS-krigere har rett til å vende tilbake til Norge, men må risikere å bli straffeforfulgt.

40 av 100 personer som har reist fra Norge til Syria/Irak, har enten returnert tilbake til Norge eller oppholder seg i et tredjeland, ifølge PST.