Statsminister Erna Solberg viser til IS-kvinnens foreldreansvar. Det må bety at kvinnen fremdeles har juridisk ansvar for sine to barn. Skjermdump, Stortings-TV

Selv om IS-kvinnen er fengslet og barna blir ivaretatt av barnevernet, tyder Solbergs svar i Stortinget i går på at det ikke er fremmet sak om omsorgsovertakelse. Dermed har IS-kvinnen fremdeles juridisk ansvar for sine to barn.

Det er i så fall rystende med tanke på IS-kvinnens behandling av sin sønn.

Statsminister Erna Solberg bekreftet i spørretimen at regjeringen ikke visste om femåringen var syk da IS-kvinnen og hennes barn ble hentet til Norge. Nå skyver Solberg ansvaret for hemmeligholdet over på IS-moren.

Jon Engen-Helgheim (FrP) spurte statsministeren om grunnlaget for at den IS-siktede kvinnen ble hentet til Norge sammen med sine to barn, og om hvorvidt statsministeren anså det ok å ta så alvorlige avgjørelser basert på antakelser og spekulasjoner.

– Det er feil at det var usikkerhet rundt beslutningsgrunnlaget, det har vært godt omtatt. Røde Kors har gått gjennom de diagnosene som var satt og som var grunnlaget for at de var aktive i at vi måtte hente dette barnet hjem. Det kan ha vært feil i beslutningsgrunnlaget, men beslutningsgrunnlaget var kjent, sa Solberg.

Beslutningsgrunnlaget har vært rikt dekket i mediene. Det er påstanden om at gutten lider av den sjeldne sykdommen cystisk fibrose som er bakgrunnen for at Røde Kors og andre humanitære aktører med helsekompetanse mente det var viktig å sende gutten hjem. Dersom diagnosen skulle stemme, har gutten behov for helsehjelp han ikke kunne få i Al-Hol-leiren, mente organisasjonene.

Avslører ufrivillig mer

– Jeg mener alle mennesker i dette landet har et personvern. De har et vern for sine helseopplysninger og integritet. Det er grunnleggende borgerlig politikk. Det er foreldrene som eventuelt må mene og si noe om helsetilstanden til barnet. Regjeringen vet heller ikke dette, siden helsevesenet ikke utleverer denne informasjonen, svarte Solberg Engen-Helgheim.

Hun gjentok flere ganger at norske myndigheter ikke har noen opplysninger om akkurat hvor syk gutten er.

Ikke bare avslører Solberg at hun setter IS-kvinnens sønns personvern over folkets behov for tillit til regjeringen, hun avslører med dette også at IS-kvinnen fremdeles har juridisk ansvar for sine barn. Selv om IS-kvinnen er fengslet og barna blir ivaretatt av barnevernet, tyder Solbergs svar på at det definitivt ikke er fremmet sak om omsorgsovertakelse. Denne avgjørelsen er rystende med tanke på IS-kvinnens behandling av sønnen, som hun nektet helsehjelp gjentatte ganger da familien fremdeles befant seg i Al-Hol-leiren i Syria.

Gjemmer seg bak foreldreansvar

Å nekte sitt barn nødvendig helsehjelp regnes som omsorgssvikt. Det utløser meldeplikt til barnevernet. Ved gjentakelser, som i IS-kvinnens tilfelle, er grunnlaget for akuttplassering definitivt til stede. Slik plassering innebærer at man mister omsorgen. Dersom femåringen hadde vært akuttplassert ville ikke Solberg kunnet dekke seg bak foreldresamtykke for å gi ut helseopplysninger.

Det er en hån mot foreldre som har mistet omsorgen for sine barn på langt svakere grunnlag enn den grove omsorgssvikten IS-kvinnen har utøvd. Men ikke minst er det nok en feig avgjørelse av Solberg. Regjeringen lot IS-moren bruke barnet som brekkstang for å komme seg til Norge. Nå unnlates  det å fremme sak om omsorgsovertakelse, og derved skjermes regjeringens opplysningsplikt overfor befolkningen. Tausheten om guttens helsetilstand legitimerer Erna med IS-kvinnens foreldreansvar.

Kan etterspørre helseopplysninger

I Spørretimen henviste Engen-Helgheim til IS-kvinnens advokat Nils Christian Nordhus’ uttalelser 29. januar: «De myndighetene som trenger opplysninger om guttens helse, skal få det.»

Men Solberg vil ikke ha helseopplysningene om gutten.

– Helsevesenet vil ikke gi opplysninger. Vi hemmeligholder ikke. Ulike helseteam i leiren, Røde Kors og andre humanitære organisasjoner med helsekompetanse har gjort vurderingen. Foreldre og pårørende må avgjøre.

Solbergs svar til Helgheim bekrefter at det ikke fantes noe annet grunnlag for hjemhenting av familien enn endeløse spekulasjoner i den svært sjeldne, medfødte sykdommen cystisk fibrose. Ved å avvise at uttrykket «antatt syk» innebærer at det har vært usikkerhet om selve beslutningsgrunnlaget for tilbakehenting til Norge, avslører Solberg at hun satser på at velgerne er like følelsesstyrte og irrasjonelle som hun selv er. Nå spilles det aller dårligste kortet: IS-kvinnens foreldreansvar.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.