Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsmann Jon Engen-Helgheim stilte spørsmål til statsministeren om grunnlaget for å hente IS-kvinnen og hennes barn til Norge i Stortingets spørretime torsdag. Skjermdump fra Stortings-TV

– Statsministern og regjeringen har selv lagt opp til en debatt basert på spekulasjoner når man nekter å opplyse om femåringens helsetilstand, sier Jon Engen-Helgheim (Frp).

Engen-Helgheim stilte torsdag spørsmål til statsminister Erna Solberg i Stortingets spørretime.

– Du sa at regjeringens beslutning om å hente familien til Norge var basert på spekulasjoner og antagelser?

– Ja, regjeringen sier det jo selv: et «antatt sykt barn». Når man antar at et barn er sykt, gjør man en antagelse om barnets helse.
Når regjeringen nå nekter å bidra til å oppklare barnets helsetilstand, bidrar man til spekulasjoner, fastslår Helgheim.

– Da har regjeringen selv lagt opp til en debatt basert på antagelser og spekulasjoner. Vi har ikke noe annet å gå utfra. Men jeg vil ikke bidra til spekulasjoner, jeg ønsker at sannheten skal frem, slik at vi stopper spekulasjonene, sier han

Stortingsrepresentanten mener regjeringen burde tatt IS-kvinnens advokat Nils Christian Nordhus på ordet. Nordhus sa onsdag at de myndighetene som trenger opplysninger, skal få det.

– Ja, det burde de absolutt ha gjort, han gjorde det klart at dersom regjeringen trenger disse opplysningene, så får de dem. Og derfor mener jeg det var feil det Erna svarte i dag; at det ikke er mulig for regjeringen å få tak i disse opplysningene.

– Erna sier at man av sikkerhetshensyn ikke kunne sende inn et team for å stille en diagnose og finne ut hvor sykt dette barnet var, men flere vestlige har vel reist inn og ut av denne leiren?

– Jo, det er helt ny informasjon for meg at norske myndigheter ikke kan det. Man har jo sendt inn annen type personell for å gjennomføre denne operasjonen. Også forfatteren av eksperterklæringen, profesor Stanghelle sa jo det til Document at det var rart at man ikke hadde gjort det.

– I tillegg er det opplyst tidligere at denne kvinnen har fått en rekke tilbud om helsehjelp som hun har avslått. Så hvis norske myndigheter kunne tilby helsehjelp tidligere, så skjønner jeg ikke at man ikke kunne undersøke også. Så da blir spørsmålet om det er kvinnen selv som har nektet undersøkelse, eller har det vært umulig for norske myndigheter å sende inn helsepersonell, men det er i så fall helt ny informasjon for meg.

– I tillegg har vel norske journalister reist inn og ut av leiren?

– Ja. Og Røde Kors og flere andre hjelpeorganisasjoners helsepersonell opererer i dette området. Jeg kan ikke fatte og begripe at det skulle være riktig.

Tidligere har norske myndigheter henvist til at Røde Kors hadde gjort undersøkelser, noe Røde Kors senere avviste.

I sitt svar sa Solberg blant annet at beslutningen var basert på de opplysningene som kom «fra flere ulike helseteam inni leiren». Røde Kors «og en rekke andre humanitære organisasjoner har sagt at dette barnet var så sykt at det måtte ut». Senere sa hun at når «det kommer info, med autoriteten til Røde Kors, til Redd Barna, til alle de andre som har vært der, ja så må vi gjøre noen føre-var-beslutninger i en regjering.»

– Det kan høres ut som om regjeringen satte igang en farefull operasjon for å hente ut kvinnen og barna basert på antagelser og annenhåndsopplysninger?

– Det var nettopp mitt poeng, er det riktig at vi fører disse debattene og fatter disse beslutningene basert på spekulasjoner og antagelser. Jeg kan ikke begripe at regjeringen ikke gjorde mer, i det minste at man fikk verifisert at barnet var alvorlig sykt. For det ligger jo til grunn for selve beslutningen. Det har ikke vært pekt på noen andre grunner for denne operasjonen enn barnets helsetilstand.

– Når regjeringen selv sa at man ikke ønsket å hente denne kvinnen, men likevel gjør det, så burde man som et minimum ha dokumentasjon på at beslutningsgrunnlaget var riktig.

 

 

Kjøp Halvor Foslis nye bok her!