Den IS-siktede kvinnen og hennes to barn passerer grensen fra Syria til Irak 14. januar. Privat foto.

– Folk føler at regjeringen holder noe skjult. Man hadde ikke tilstrekkelig pålitelig informasjon til å sette i gang en så kontroversiell operasjon som å hente IS-kvinnen og hennes barn til Norge, sier Jon Engen-Helgheim (FrP).

Engen-Helgheim spurte forrige uke utenriksministeren om guttens helsetilstand og hva slags undersøkelser som ble gjort før beslutningen om å hente hjem mor og hennes to barn.

Ine Eriksen Søreide gav sitt svar mandag, men er like uvillig som før til å svare på spørsmål om guttens helsetilstand:

«Opplysninger om helsetilstand for enkeltpersoner er taushetsbelagt informasjon. (..) Brudd på taushetsplikten kan være en straffbar handling.»

Kunnskapen regjeringen «hadde tilgjengelig ga oss grunn til frykte alvorlig sykdom hos barnet», skriver Søreide:

Bekymringen ble også underbygget av helseopplysninger som ble lagt frem av mors advokat. Dette er de samme opplysningene som kvinnens advokat i fjor høst gjorde kjent i media.

Videre skriver utenriksministeren:

«Utenriksdepartementet har nå avsluttet denne saken og har ikke mottatt opplysninger om barnas helsetilstand fra norsk helsetjeneste etter at de ankom Norge. Slik skal det også være. For informasjon om helseopplysninger, må det henvises til helsetjenesten.»

– Kreativ tolkning

Søreides svar er preget av kreativ tolkning av lovverket, mener Engen-Helgheim:

– Tolker du regelverket kreativt, får du det svaret du vil ha.

Regjeringen både kan og bør bekrefte eller avkrefte om opplysningen om alvorlig sykdom var riktig, også av hensyn til seg selv, mener stortingsrepresentanten.

– Ja, av hensyn til sin egen troverdighet. Offentligheten har rett til å vite hva regjeringen baserer sine beslutninger på, om regjeringen har fattet en beslutning på rett eller feil grunnlag.

Og regjeringen hadde ikke tilstrekkelig pålitelig informasjon, fastslår Engen-Helgheim.

– Det er allerede på det rene at man ikke hadde tilstrekkelig pålitelig informasjon til å sette i gang en så kontroversiell operasjon. Det bekrefter dette brevet.

Statsminister Solberg har sagt at hun ikke ville ta sjansen på at gutten kunne dø på hennes regjerings-vakt. Greit nok, sier Engen-Helgheim:

– Men så er det av offentlig interesse om regjeringen ble lurt eller bygget på feil informasjon.

Murring blant Høyres velgere

– Høyre har noen svært dårlige meningsmålinger for tiden, ser du det i lys av tausheten rundt grunnlaget for å hente IS-kvinnen til Norge?

– Det er nok sammensatt, men jeg ser ikke bort fra at det er en sammenheng. Målinger viser at en stor gruppe av Høyres velgere er misfornøyd med det regjeringen har gjort, så jeg er helt sikker på at det har noe å si.

– Folk føler at beslutningen er tatt på et tynt grunnlag, og at regjeringen holder noe skjult. Dersom grunnlaget for beslutningen viser seg å være galt, så er det noe som går ut over tilliten, sier Jon Engen-Helgheim.
Kjøp Halvor Foslis nye bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.