Arbeiderpartiet har innsett at det er store problemer med innvandring og integrering i Norge. Men det er for sent med tomme ord og løfter nå, skriver Sylvi Listhaug.

Norge trenger en restriktiv politikk, fastslår justis-, innvandrings- og beredskapsministeren i et innlegg i VG: Flere tomme ord fra Arbeiderpartiet.

– Innvandrere må akseptere de norske verdiene, og «Bor du i Norge må du bli en del av det», skrev innvandringspolitisk talsmann i Ap, Masud Gharahkhani i en kronikk mandag. Listhaug er ikke imponert, hun kaller det en «desperat helomvending»:

Da jeg allerede for to år siden sa at i Norge må den enkelte innvandrer tilpasse seg, og at særkrav som å nekte å servere svinekjøtt eller alkohol ikke kan aksepteres, ble det møtt av et samlet hylekor fra venstresiden. Senest for noen få måneder siden, i valgkampen, trakk Arbeiderpartiet frem det de kalte for «den fæle retorikken» som «skaper avstand mellom oss og dem». Nå forsøker Ap desperat en helomvending.

Masud Gharahkhani (Ap): Bor du i Norge, så skal du akseptere frihet, demokrati og likestilling

Det all denne retorikken, som Ap kaller det, handler om, er at vi må bevare det norske velferdssamfunnet for fremtiden, skriver Listhaug: «Skal vi bevare bærekraften i det norske velferdssamfunnet, er vi avhengig av at flere innvandrere kommer i arbeid. Skal vi lykkes med det, er vi nødt til å bremse innvandringen.»

Ap sier at partiet har stått for en «begrenset og streng» innvandring til Norge, men det er ren løgn, fastslår Listhaug. Hun legger tallene på bordet:

Siden 1990 har det innvandret over 310 000 fra ikke-vestlige land, og innvandringen har skutt fart siden begynnelsen av 2000. Bare siden 2012 har Norge gitt opphold til over 80 000 flyktninger eller personer som har familieinnvandret til en flyktning. Dette er med Arbeiderpartiets såkalt «begrensede» innvandring. Ifølge SSBs prognoser vil det i 2060 være omtrent 1,3 mill. ikke-vestlige innvandrere i Norge.

På tross av stor tilstrømming av innvandrere til Norge, statistikk som viser at vi sliter med ungdomskriminaliteten spesielt i innvandrertette bydeler i Oslo, og at det lenge har vært bevist at bare halvparten av flyktninger kommer i arbeid, har Ap stemt nei i Stortinget til en rekke innstramninger som ville bremset innvandringen.

Fremskrittspartiet har fått gjennomslag for en restriktiv innvandringspolitikk i regjering. Hvis Ap mener noe med det, må de støtte oss i reelle innstramninger. Alle må kunne forsørge de man skal hente gjennom familieinnvandring. Vi må sette en stopper for flerkoneri og misbruk av familiegjenforeningsordningen. Statsborgerskap skal ikke deles ut automatisk. Det må stilles krav til å bli ordentlig integrert i Norge før du får bli statsborger. Og de som ikke lenger har krav på beskyttelse, skal sendes hjem.

Denne saken handler om Norges fremtid og hvilke verdier landet vårt skal være tuftet på. Det er altfor alvorlig til at Ap nok en gang skal slippe unna med tomme ord.