Nytt

EU-kommisjonen kommer torsdag til å detonere en politisk bombe i Danmark når den kjenner Danmarks regler for henting av ektefelle via EU for ugyldig. Den danske regjering har forsøkt å holde en restriktiv linje på familiegjenforening, også via EU. Nå slår EU-kommisjonen bena under regjeringens politikk.

Men den borgerlige regjeringen har ikke tenkt å avfinne seg med dommen. Den vil aktivt arbeide for at EU endrer sine regler. Det nye Europa-parlamentet gir dem håp om et slikt utfall.

Det ble rabalder da det ble kjent at EU-domstolen hadde avsagt en kjennelse, den såkalte Metock-dommen, som annullerte noen grunnleggende restriksjoner på innvandring via EU. Integrasjonsminister Birthe Rønn Hornbech måtte forklare hvorfor hun ikke hadde informert Folketinget.

Nå kommer EU-kommisjonen med en dom som sier at det såkalte oppholdsdirektivet er ugyldig.

Kommisjonens tolkning er etter informasjonen å dømme meget liberal: På en rekke punkter fratar man myndighetene mulighetene for kontroll og restriksjoner, feks. kan ikke kontrollen være systematisk.

Den er ualmindelig dårligt nyt for regeringen og Dansk Folkeparti, for udlændingeaftalen fra september dømmes nu ude af kommissionen. Det gælder blandt andet beslutningen om, at 25 procent af alle familiesammenføringer skal udsættes for en ekstra kontrol.

EF-domstolen kan afgøre tvister
»Systematisk kontrol er imod EU-reglerne«, skriver kommissionen, der også fastslår, at afslag skal kunne ankes, at der ikke må stilles krav til familiesammenførtes boligforhold, og at selvforsørgelseskravet maksimalt må svare til kontanthjælpen.

Norge har vært inne på noen av de samme mekanismer som Danmark benytter: krav til boforhold, krav til forsørgelsesevne, mens Danmark også har krav til alder: 24 år.

Nå sier kommisjonen at man ikke kan stille krav til boforhold, og at forsørgelseskravet kun kan tilsvare den laveste sosialsats. I tillegg skal alle avslag kunne ankes.

Det fratar myndighetene mulighetene til kontroll og restriksjon og flytter makt over til den som vil innvandre for å bli gjenforent. Når man vet hvor store problemer landene har med gjenforening, fordi etniske grupper bruker barna som billett til Europa, er det grunn til å undres over kommisjonens vedtak.

Dommen går på tvers av det som er den politiske tendens i Europa: større nasjonal kontroll. Danskene tror de skal kunne ta kampen opp med kommisjonen.

Nasjonale myndigheter levnes ytterst få muligheter til å begrense familiesamenføring: man kan kun be om pass, men ikke visum, returbillett eller økonomisk evne og tilfredsstillende boforhold.

Disse reglene skal gjelde i hele Europa og innvandrere skal gjøres kjent med sine rettigheter. Enten lever kommisjonen i en drømmeverden, eller så ønsker de ukontrollert innvandring til Europa.

Når Europakommissionen har vedtaget meddelelsen, har borgerne i alle EU-lande mulighed for at kontrollere, om landenes nationale myndigheder forvalter EU-reglerne korrekt. I modsat fald kan kommissionen trække landet for EF-domstolen.

På en række områder skærper kommissionen kravene til den service, de nationale myndigheder skal yde EU-borgere, som søger om familiesammenføring. En tredjelandsborger, som er på vej til et EU-land for at blive familiesammenført, kan ikke afkræves andre dokumenter end pas og dokumentation for familiesammenføringen. Der må for eksempel ikke kræves visum, returbillet eller dokumentation for økonomisk formåen eller bopælsforhold, fastslår kommissionen.

Metock-dommen kan også få konsekvenser for Norge, og Kommunal- og forvaltningskomitèen har arbeidet med en proposisjon som skal implementere det omstridte EU-direktivet i norsk utlendingslov. I desember 2008 gikk Frps innvandringspolitiske talsmann, Per-Willy Amundsen, av som saksordfører i protest mot EUs tolkning av direktivet som resulterte i den kontroversielle Metock-dommen i EF-domstolen.

Også Tyskland, Storbritannia og Irland har offisielt uttrykt bekymring over følgene av EUs tolkning og Metock-dommen.

EU underkender dansk udlændingelov

Les også: bakgrunnen for Metock-saken