Nytt

Frankrike ønsker at EU skal ha en felles utlendingspolitikk. EU sentralt har allerede en utlendingspolitikk som er mer liberal enn Danmarks.

Utlendingspolitikk var hovedtema under ministerrådets møte onsdag. Dansk Folkeparti truer med å trekke sin støtte til VK-regjeringen hvis innvandringspolitikken endres. Man forlanger unntak fra EUs regler.

Det er særlig EUs regler for fri bevegelse som kolliderer med Danmarks krav til familiegjenforening, og spesielt 24-årsregelen. Integrasjonsminister Birthe Rønn Hornbech og justisminister Lene Espersen nektet å svare på pressens spørsmål om denne uoverensstemmelse. Berlingske har påvist at danske myndigheters opplysninger ikke stemmer med EUs policy.

Innvandringspolitikken kan bli et tema der nasjonalstatene kolliderer med Brussel. Den er konkret og berører alle borgere. Man forstår hva det handler om.

Danmark er i øvrigt ikke det eneste land, hvis nationale udlændingepolitik – når det gælder familiesammenføringer – synes at være i strid med retspraksis ved EF-Domstolen, EUs domstol i Luxembourg. Det samme er således tilfældet i Holland, hvor myndigheder to gange på to uger har fået domstolskendelser, der slår fast, at myndighederne stiller for hårde krav til kandidaterne til familiesammenføring.

VK-ministre afviser at debattere udlændingepolitik