Eu-kommisjonens fortolkning av den omstridte Metock-dommen går langt i retning av å tilfredsstille medlemslandenes krav, og vil sannsynligvis ikke medføre endringer i Danmarks restriktive utlendingspolitikk.

– EUs domstol har lagt hele EU åpen for innvandring, mens den danske regjeringen har sovet i timen og glemt å fortelle Folketinget om omfanget av problemet, bemerket Socialdemokraternes politiske ordfører Henrik Sass Larsen etter EF-domstolens avgjørelse i Metock-saken:

»Det ser ud til, at vi får de garantier, vi har brug for,« siger en irsk diplomat om de såkaldte retningslinjer, som EUs justitskommissær, Jacques Barrot, fremlægger i dag. EU-Kommissionen gik sidste år med til at udarbejde et bud på en fortolkning af, hvordan og hvornår EU-landene skal give opholdsret og familiesammenføring til borgere fra lande uden for EU. Det skete efter EUs domstol med den såkaldte Metock-dom havde underkendt den irske regerings beslutning om ikke at give familiesammenføring til en række afrikanere.

Regler mod snyd

Fra EU-Kommissionens side slås det i retningslinjerne fast, at fri bevægelighed i EU også skal gælde for borgere fra tredjelande, der kan påråbe sig fast opholdsret ved f.eks ægteskaber. Men EU-Kommissionen giver samtidig medlemslandene retten til at stille en række krav for at undgå snyderi gennem indgåelse af proforma-ægteskaber.

Således kan der rettes tvivl om opholdsret, hvis de to parter f.eks ikke har kendt hinanden før ægteskabet, hvis der har været penge udbetalt for ægteskabets indgåelse, eller hvis de to ikke kan gøre sig forståelige over for hinanden på mindst et sprog.

Fra irsk side mener man, at det giver muligheder for at forhindre den værste snyd med EU-reglerne, hvor man i Irland har set stadig flere tilfælde af, at kravene til opholdsret er blevet omgået gennem fup-ægteskaber.

Både Irland, Tyskland, Østerrike, Storbritannia og Danmark har gitt uttrykk for bekymring over Metock-dommens konsekvenser, men EU-kommisjonens nylig fremlagte retningslinjer kan tyde på at de skeptiske landene har vunnet gehør:

Fra dansk side ser man også positivt på EU-Kommissionens udspil, der i øvrigt er udarbejdet i tæt samarbejde med den danske centraladministration. Fra Kommissionens side har man gjort det klart, at retningslinjerne harmonerer med det udspil til tilpasning af den danske udlændingelov til EUs regler efter Metock-dommen, som regeringen fremlagde sidste efterår. »Det ser pænt ud,« hedder det fra danske kilder om Kommissionens udspil.

At lande som Irland, Tyskland og Storbritannien vil være tilfredse med EU-Kommissionens fortolkning af Metock-dommen og dens følger, vil imidlertid også betyde, at opbakningen til det danske krav om helt at få ændret EUs opholdsdirektiv vil svinde yderligere ind.

Berlingske Tidende: Dansk tilfredshed med EU-udspil om udlændingelov