Nytt

En ny rapport fra EU-kommisjonen viser at nesten alle EU-landene som har tilsluttet seg EU`s familiegjenforeningsdirektiv, har oppfunnet sine helt egne barrierer for å forhindre familiegjenforening.

EU-landene har formået på hver deres vis at sætte snubletråde op for, at udlændinge kan få forældre, børn og koner med sig til deres adoptivland.

Det viser en ny rapport fra EU-Kommissionen, der har gennemgået situationen i de EU-lande, som er med i EU’s familiesammenføringsdirektiv, hvilket er hele banden undtagen Danmark, Irland og Storbritannien, der har forbehold på området. Det gælder altså ikke det regelsæt om «familiesammenføring uden for hjemlandet», som har skabt så stor furore i Danmark, men derimod det, der regulerer lovlige indvandreres ret til at få deres nærmeste til landet.

Ved gjennomgangen av landenes håndtering av EU-loven, har EU-kommisjonen kartlagt feil hos nær sagt alle de impliserte landene. Disse blir kritisert for å ikke sikre barns rettigheter, for å sette kravene til f.eks. formue, bolig og beskjeftigelse for høyt, for å kreve at folk skal ha vært gift i for lang tid og for et enkelt lands – Kypros – vedkommende å ha satt barrieren så høyt at kommisjonen mener at man prinsipielt umuliggjør familiegjenforning.

Utover dette kritiserer EU-kommisjonen de integrasjonsprøvene og språkkravene som flere land har innført:

Blandt andet stiller både Tyskland, Frankrig og Holland krav om, at dem, som vil familiesammenføres, skal kunne tale eller være i gang med at lære det lokale sprog. Og Holland kræver, at der tages en integrationstest på et konsulat i det hjemland, man vil familiesammenføres fra. Det er der i princippet ikke noget galt med, medmindre det bliver gjort for at sætte forhindringer op, så det bliver uproportionalt dyrt og besværligt for den enkelte at gøre det, hvilket Kommissionen nu er i gang med at se nærmere på.

Reglerne om familiesammenføring er EU’s første rigtige forsøg på at skabe fælles regler på integrationsområdet og kom allerede skidt fra start. EU-Kommissionen måtte således lægge ud med at sende vrede breve til 19 af landene for overhovedet at få dem til at gøre brug af reglerne, og flere lande har allerede været sendt på besøg hos EF-dommerne i Luxembourg for ikke at overholde direktivet.

Derfor har Kommissionen set sig nødsaget til at påminde dem om, at de faktisk har en forpligtelse til at give familiesammenføring.

I følge EU`s justiskommisær Jaques Barrot er første skritt er å skape klarhet rundt implementeringen av EU-direktivet om familiegjenforening og identifisere problemene. Den neste fasen er å få løst dem på et vis. Barrot utelukker ikke at det kan bety en runde i EF-domstolen for noen land.

Samtidig legger EU-kommisjonen opp til å styrke reglene om familiegjenforening ytterligere, da familiegjenforeninger i dag er en av de største kilder til lovlig innvandring til EU. Man ønsker derfor å legge grunn for et nytt direktiv snarest mulig.

Kristeligt Dagblad: EU-landene kludrer i familiesammenføringer