Nytt

Danmarks regjering har inngått en avtale med Dansk Folkeparti (DF) om et nytt poengsystem for oppholdstillatelse i landet. Avtalen innebærer skjerpede krav til varig oppholdstillatelse i Danmark, samtidig som den gjør det mulig for innvandrere som aktivt integrerer seg å oppnå permanent oppholdstillatelse hurtigere enn ved den nåværende ordningen.

En aktiv integrasjonsinnsats vil dermed kunne medføre permanent oppholdstillatelse etter fire år i forhold til tidligst syv som er regelen i dag:

Udlændinge skal fremover præmieres for at yde en indsats for at blive integreret i det danske samfund. Aktiv integration vil gøre det muligt at få permanent ophold allerede efter fire år.

Til gengæld bliver det sværere for dårligt integrerede udlændinge at få permanent ophold. Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i aftes en ny udlændingeaftale, der indfører et nyt pointsystem for tildeling af permanent ophold.

Der skal 100 point til at få permanent ophold, og hvis en udlænding kan optjene de nødvendige point på fire år, får vedkommende permanent ophold. I dag er det tidligst muligt efter syv år.
Stramninger og lempelser

»Aftalen er en cocktail med stramninger over for dem, der vender integrationen ryggen, og lempelser til dem, der viser vilje til aktivt medborgerskab,« siger Venstres udlændingeordfører, Karsten Lauritzen.

Også kravene til at få permanent ophold bliver strammet. De nugældende krav om bl.a. bestået danskprøve og arbejde svarer til 70 point efter det nye system. Kravet bliver fremover 100 point.

»Det bliver sværere for de udlændinge, der reelt ikke gider Danmark og danskerne. Men for os handler det ikke kun om stramninger. Men om at få reguleret reglerne, så de virker efter hensigten,« siger Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Peter Skaarup.

Den nye avtalen er et resultat av «serviceettersynet» av den danske utlendingsloven som regjeringen og DF nettopp har gjennomført.

Utlendinger vil få poeng for blant annet arbeid, språkferdigheter, utdannelse og interesse for det danske samfunn. Regjeringen innfører derfor et nytt kurs for utlendinger om danske samfunnsforhold og dansk kultur og historie.

Dansk Folkeparti har accepteret at gøre det muligt at få permanent ophold hurtigere, fordi der er sket en ændring i tilstrømningen til Danmark siden 2001.

»Dengang fik vi mange, der søgte asyl og familiesammenføring. Nu kommer der flere og flere, som bidrager til samfundet. Med servicetjekket har vi taget bestik af, at udfordringen har ændret sig,« siger Peter Skaarup.

Reglene blir derimot skjerpet i forhold til kriminelle og flyktninger som reiser på ferie til hjemlandet. Disse kan bli fratatt oppholdstillatelsen i Danmark i opptil 10 år etter at tillatelsen ble gitt.

Samtidig skal forsørgelseskravet ved familiegjenforening økes, kommunene får plikt til å tidligere innberette mistanker om at barn er sent på gjenoppragelsesreiser til foreldrenes hjemland tidligere enn hva som er tilfellet i dag og danske myndigheter skal gjøre mer for å returnere hjemløse utlendinger.

Regjeringen får kritikk av Socialistisk Folkeparti og Det radikale venstre for å bruke politiske krefter på å forhandle frem nye utlendingsregler.

»Det virker lidt pudsigt, at regeringen mener, at det er det mest aktuelle problem at kaste alle kræfter ind på, når vi står midt i en krise og med stigende arbejdsløshed,« siger SF’s udlændingeordfører, Astrid Krag.

»Jeg undrer mig over, at krisebevidstheden hos regeringen ikke er større.«

SF er dog klar til at se på de konkrete forslag, siger Astrid Krag, der gerne ser mere fleksibilitet i reglerne om permanent ophold og strammere regler i forhold til f.eks. genopdragelsesrejser.

Regjeringspartiet Venstre avviser imidlertid kritikken, og påpeker at en raskere integrering av innvandrere nettopp bidrar til å få landet ut av krisen ved å få flere ut av passiv, statlig forsørgelse og ut på arbeidsmarkedet.

Socialistisk Folkeparti er for øvrig positive til det nye poengsystemet som sådan:

– Alt, der kan fremme integrationen, er godt, og derfor er vi som udgangspunkt positive over for et pointsystem, siger gruppeformand Ole Sohn.

Jyllands-Posten: Hurtigt ophold til velintegrerede