Den danske regjeringen skjerper kravene til prøver i språk og innfødselsrett for å oppnå statsborgerskap i Danmark. De nye kravene vil utelukke tusenvis av innvandrere fra å noensinne bli danske statsborgere, sier formannen for 60 språkskoler for utlendinger, forstander for Nordsjællands Sprogcenter Thorkild Dam:

»Vi taler om mennesker, der har arbejdet i Danmark i årtier, har betalt deres skat og ydet deres til samfundet. Jeg vil ikke holde mig tilbage for at kalde det ren diskrimination. Man laver reglerne således, at kun højtuddannede, der ligner os danskere, kan bestå. Man vil have udelukket de bogligt svage, analfabeterne, de syge og ikke mindst muslimer fra at blive danske statsborgere.«

Regjeringen har med støtte fra Dansk Folkeparti strammet kravene til språkprøven Dansk 3, slik at man må oppnå karakteren 4 i stedet for tidligere 2. I følge skolene vil mange innvandrere ikke ha en sjanse for å klare dette kravet, da de vil stryke på den skriftlige delen av prøven.

Samtidig er innfødselsrettsprøven, som utenlandske statsborgere må bestå for å få dansk statsborgerskap, skjerpet: prøvetiden nedsettes fra 60 til 45 minutter, kravet til antall riktige svar heves fra 28 til 32 av 40 spørsmål, og de 200 mulige spørsmålene og svarene skal ikke lenger være offentlig tilgjengelige. Tidligere undersøkelser har vist at tett på 100 prosent består prøven slik den er i dag, da det er mulig å se spørsmål og svar på forhånd.

Regeringens eget rådgivende organ, Rådet for Etniske Minoriteter, advarer mod konsekvenserne af stramningerne. Næstformanden i rådet, Bayram Yüksel, siger:

»Denne gang er regeringen gået for vidt i sine bestræbelser på at tilfredsstille DF. De seneste stramninger er ganske enkelt uhørte. De vil føre til stor frustration og vrede, for mange indvandrere og deres børn vil med rette føle sig ekskluderet af det danske samfund. Jeg frygter, at tryk vil avle modtryk, og at det kan få nogle unge til at lave nogle dumme ting.«

Jyllands-Posten: 50.000 afskæres fra statsborgerskab