Sakset/Fra hofta

Statsminister Erna Solberg (H) og kunnskapsminister Guri Melby (V) Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Regjeringen foreslår å høyne kravet til muntlige språkferdigheter for å få innvilget norsk statsborgerskap. A2 er dagens krav. Dette ønsker man å øke til B1.

Det nye forslaget gjelder statsborgerloven, og er en del av en lovproposisjon som er oversendt Stortinget. Les hele dokumentet her. Vi sakser fra teksten:

Det foreslås at kravet til ferdigheter i norsk muntlig heves fra krav om at søkere har oppnådd minimum nivå A2 på muntlig prøve i norsk til at søkere har oppnådd minimum nivå B1 (det europeiske rammeverket for språk). Kravet til språknivå er etter gjeldende rett fastsatt i statsborgerforskriften kapittel 4. Det foreslås at kravet til språknivå skal fremgå av statsborgerloven. Det foreslås også en språklige endring, slik at begrepet «ferdigheter» i norsk muntlig benyttes i stedet for «kunnskaper» i norsk muntlig.

Departementet vil fastsette et nytt unntak i statsborgerforskriften som skal gjelde søkere som på grunn av personlig forutsetninger som vedkommende ikke rår over eller helsemessige årsaker, ikke har mulighet til å nå nivå B1 i norsk muntlig.

Departementet foreslår videre at det ikke lenger skal stilles krav om å dokumentere gjennomført norskopplæring eller gjennomført pliktig opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven.

Regjeringen vanner ut sitt eget nye lovforslag ved å la det være unntak for søkere med «personlige forutsetninger som vedkommende ikke rår over» eller helsemessige årsaker. Hva ligger det i «personlige forutsetninger som vedkommende ikke rår over» når det er snakk om muntlige språkferdigheter? Er ikke syv år lang nok tid i Norge til å forvente et minimum av norskkunnskaper?

Kan dette i det hele tatt sies å være et skjerpet krav når det skal gjøres unntak? Eller det ikke engang trengs skriftlige kunnskaper i norsk? I tillegg foreslås det å fjerne kravet om dokumentert norskopplæring. Plikten til å lære seg norsk til B2-nivået i introduksjonsloven blir en enda større vits når man kan bli statsborger i Norge uten å at denne plikten følges opp som et krav.

Fra NTB:

– Det kan gjøres unntak fra kravet dersom personen ikke klarer å oppnå språknivået på grunn av personlige forutsetninger eller dårlig helse, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V). Etter sju år i Norge, som er dagens botidskrav, vil de fleste kunne oppnå gode nok norsk ferdigheter, sier statsråden.

Med muntlige ferdigheter på nivå B1 skal man kunne uttrykke seg enkelt og sammenhengende om kjente emner som man ofte møter i forbindelse med arbeid, skole og fritid. Man skal også være rustet til å hanskes med uforutsette situasjoner eller problemer som oppstår.

Melby mener at det skjerpede kravet vil være med på å hindre utenforskap.

Kravet til ferdigheter som foreslås i norsk muntlig er ikke spesielt sammenlignet med hva som kreves i andre land. I Danmark kreves for eksempel ferdigheter på nivå B2, og i Finland på nivå B1 – både muntlig og skriftlig.

Les også: Innvandrere får plikt til å lære seg norsk på et høyere nivå enn dagens.
Les også