Aps integreringsutvalg, som ledes av ingen ringere enn Jonas Gahr Støre, skal ha kommet frem til at innvandrere som vil bli norske statsborgere må kunne snakke norsk.

VG Nett kan fortelle at dette inngår i rapporten som legges frem om kort tid. VG velger å fremstille det som en «enda strengere innvandringspolitikk». Man må spørre: er det «strengt» at norske borgere snakker og forstår norsk?

Man kan heller si at lekkasjen bekrefter at Ap er i ferd med å finne frem til sine røtter der det å stille krav var noe mer enn talemåter. Det er i alle år stilt krav til norske innfødte borgere, mens man har hatt vanskelig for å gjøre det overfor nye.

Hvilket punkt er essensielt for integreringen? Utvalget har kommet frem til språket. Det er en god begynnelse. Manglende språklige ferdigheter starter allerede i barnehaven, og med den økende segregeringen vil den fortsette oppover i skolen. Språklig dysfunksjonalitet fører til utestengning fra store deler av arbeids- og samfunnsliv.

Dette har Gahr Støre og utvalget forstått. Men mediene velger fortsatt å kjøre på «innstramming» og «slem»-linjen. De spiller dermed ikke en konstruktiv rolle. Ikke for innvandrerne, og ikke for det norske samfunn.

Ap og statsminister Jens Stoltenberg forsto en del av pressens rolle under Maria Amelie-saken. De gjennomskuet kampanje-journalistikken og sto fast. Gahr Støres anbefalinger tyder på at det er i ferd med å skje en revurdering av snillismen i Ap. Skal de få gjennomført tiltakene må de stålsette seg mot pressens angrep.

Obligatorisk

For å forhindre parallellsamfunn må myndighetene nødvendigvis innføre obligatoriske tiltak. Ved å kalle det tvang er pressen med på å mistenkeliggjøre tiltakene. Hele samfunnet er bygget på tvang. Men pressen får det til å høres ut som obligatoriske tester er første skritt på vei mot politistaten.

Utvalget vil begynne med de små og vil språkteste fireåringer. Regjeringen har allerede vedtatt at språkopplæring for innvandrere skal utvides fra 300 til 600 timer. Det nye er at man krever bestått eksamen i muntlig norsk for at man kan få statsborgerskap.

VG Nett vet at integreringsutvalget ønsker å stille strengere krav til både de som deltar og gjennomfører norskopplæringen.

Ap-utvalget vil derfor innføre obligatorisk eksamen for alle som har fullført norskkurs. For å få innvilget norsk statsborgerskap vil utvalget kreve at man består testen.

Den obligatoriske opplæringen skal bestå i et kurs på 600 timer, som regjeringen allerede har foreslått. Dette er en dobling av dagens krav på 300 timer. I dag er det heller ikke nødvendig å bestå en test dersom man har fullført undervisningen – man kan velge mellom å delta i norskopplæring eller gjennomføre en test i samfunnskunnskap og norsk.

Ap-utvalget har funnet ut at frivillighet ikke duger. Det må stilles et målbart krav for å oppnå et så stort gode som statsborgerskap. Det er god gammel sosialdemokratisk tankegang.

Mange hindre gjenstår. Først må Gahr Støre tåle mobbingen fra pressen. Det lover dårlig at han i en kommentar beskylder VG for å plukke saken ut av sin sammenheng. Gahr Støre må ha et forståelig, pågående budskap hvis han skal vinne frem.

Han må velge om det er viktigere å være likt av VGs journalister enn av velgerne.

Ap vil kreve at innvandrere står i norsk muntlig
… hvis ikke nektes de å bli nordmenn

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂