Nytt

Arbeiderpartiets integreringsutvalg ønsker nå å tvinge barn inn i barnehagen hvis de ikke prater norsk. Nå er det plutselig ikke like viktig med morsmål som før.

Morsmål som har blitt fremelsket i mange år ønskes nå tilsidesatt til fordel for norsk. Dette står å lese i Aftenposten 7. februar.

Det kan bety at foreldre til fireåringer som ikke behersker norsk språk godt nok, kan bli pålagt å sende dem i barnehagen for å lære norsk.

– Vi mener den største hindringen i barnets mulighet til å delta i samfunnet og gjøre seg klar til skolestart, er veldig sviktende språkkunnskaper. Ved fireårsalder vil vi ta tak i dette og sette i gang tiltak som gjør at barnets språk kan utvikle seg. Vi vil se på ulike metoder, sier Jonas Gahr Støre, som i denne anledning uttaler seg som leder i Aps integreringsutvalg.


– Foreldre som av en eller annen grunn ikke vil sende fireåringen sin i barnehage, skal kunne tvinges til det?

– Det er ikke slik det er ment, men det er en sterk føring for at barn skal lære norsk. For barn er barnehage det mest effektive.

– Men det er et tvangselement her?

– Også i dag kan man pålegge barn som er under barnevernet, barnehage i en viss alder. Her er det snakk om ett til to år før skolestart.

Det er åpenbart at dette er en innrømmelse av at det finnes store problemer når det gjelder norskspråklige ferdigheter. Men når man ser hvordan situasjonen i Groruddalen utvikler seg, så er det vanskelig å se at medisinen som nå foreslås vil hjelpe i særlig grad. 

Man må innse at det stadig blir flere barnehager hvor majoriteten av barna ikke behersker norsk i tilfredstillende grad. I tillegg er situasjonen slik at stadig flere ansatte også behersker norsk mindre bra.

Hvilken standard vil det være på språket som barna lærer i en slik situasjon? I tillegg vet vi at de tar mellom fem og syv år å lære språket akademisk, dvs slik at det kan brukes i undervisning.

Utdanningsinstitusjonene har og vil få utfordringer av store dimensjoner i deler av Groruddalen og ett av grepene til Arbeiderpartiets integreringsutvalg er å innskrenke morsmålsundervisningen. Plutselig ser også Ap-folk at morsmålsundervisning kan begrense muligheten til å lære norsk:

Får det Støre-ledede utvalget det som det vil, blir det helt slutt på at skoleelever som behersker norsk godt nok til å følge norskundervisningen, skal få tilbud om morsmålsopplæring. I stedet vil utvalget styrke den særskilte norskopplæringen.

– Vi undervurderer ikke morsmålets betydning. Men vi legger klare føringer på at elevene skal over til norsk. De skal ikke henge igjen i en undervisning som begrenser muligheten til å lære norsk fullt og helt, sier Støre.

Andre politikere slipper til med kommentarer, men leder i Oslo SV Per Østvold kommer med den mest spesielle. Forventer han at Pakistan skal bli vår viktigste handelspartner?

– Vi er enig i hovedmålet, at barna skal lære norsk, men uenig om veien. I fremtiden er det en verdi å beherske mer enn ett språk – som for eksempel urdu, sier han.

Aps landsmøte skal vedta ny integreringspolitisk plattform i april.