15. juni 2011 fattet Stortinget et vedtak om endringer i statsborgerloven og i Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere, omtalt som introduksjonsloven. Denne sistnevnte lovens paragraf 17 fastslår at den som har fått oppholdstillatelse, har rett og plikt til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Ordningen trer i kraft etter 1. september […]
Bli abonnent eller logg inn – hvis du allerede er abonnent – for å lese denne artikkelen. Pluss-artikler blir frigitt 24 timer etter publisering. Arkiverte artikler er forbeholdt abonnenter.