Lær deg svensk og skaff deg et minimum av kunnskaper om det svenske samfunnet, ellers mister du stønaden fra kommunen.

Det er den nye politikken i Vellinge kommune, som i forrige uke besluttet å innføre integrasjonsplikt for innvandrere. Alle nyankomne må oppfylle visse krav for å få økonomiske bidrag. De må blant annet bestå en prøve i svenske lover og regler.

Initiativtaker var Moderaterna:

– Vi ställer det som ett krav att alla vuxna, även föräldralediga och pensionärer, ska delta i detta. Om man inte gör det så kan ersättningen dras in, säger kommunalrådet Carina Wutzler (M) till SVT.

Ifølge SVT Nyheter Skåne handler det blant annet om at innvandrerne skal vise framgang i svenskundervisningen, gjennomføre et kurs i samfunnskunnskap, samt følge de aktivitetsprogram som finnes for å komme i arbeid.
Plikter må kobles sammen med rettigheter, mener Wutzler:

– Det här beslutet handlar om att koppla rättigheter till skyldigheter. Man ska fullfölja de planer och insatser som finns och lära sig svenska språket. Det ska finnas tydliga krav på alla.

De nye reglene skal tre i kraft allerede i januar 2018.

 

Kjøp Kent Andersens bok her!