Nytt

Sosialdemokratenes Mona Sahlin vil tvinge kommuner til å ta imot flyktninger. Noen kommuner har tatt imot mange, andre få. Nå vil Sahlin spre byrdene. Asylsøkerne må bo i kommunene i ett til to år, hvis de flytter før tiden kan de miste stønad.

– När flyktingarnas introduktionstid är över ska även de vara fria att flytta dit de vill och kan. Men de första ett till två åren måste vi se till att de placeras i en kommun där det inte redan är trångbott, och där Migrationsverket bedömer att det finns en arbetsmarknad som passar flyktingens yrke och utbildning från hemlandet, sade Mona Sahlin på tisdagen.

- I dag tar kommuner som Södertälje, Botkyrka, Göteborg och Malmö ett orimligt stort ansvar. De har nått bristningsgränsen och måste få hjälp. Alla kommuner måste ta sitt ansvar, också Vellinge, om inte integrationen ska misslyckas i ännu större utsträckning.

Mild tvang

Sosialdemokratene vil at asylsøkerne skal forplikte seg til å bo i den utvalgte kommunen i ett til to år. Flytter de før tiden kan de miste noe stønad.

Redan i mars förra året, då Sahlin var nyvald partiledare, ville hon tvinga samtliga kommuner att ta emot flyktingar. Och i höstas ifrågasatte socialdemokraterna i sin skuggbudget flyktingarnas rätt att välja eget boende, ebo.

Någon «kommunarrest» ska det inte handla om, preciserar s-ledaren nu. Men den som kommunplacerats och inte finner sig i beslutet ska förlora åtminstone en del av sin introduktionsersättning.

Samtidig åpner sosialdemokratene for enda større innvandring ved at reglene for familiegjenforening utvides til også å omfatte gamle foreldre. De kan også få innvandre, under forutsetning av at barna kan forsørge dem.

Tvärt nej säger Mona Sahlin till regeringens förslag att villkora anhöriginvandring med krav på bostad och arbete. Däremot kan socialdemokraterna tänka sig att utvidga anhöriginvandringen till gamla föräldrar, men då med krav på försörjningsansvar från flyktingens sida.

Regjeringen har foreslått at gjenforening forutsetter bosted og innekt. Men det sier Sahlin tvert nei til.

Centerpartiet er mot tvang, og vil ikke tvinge kommuner eller pålegge flyktningene botid. Miljøpartiet og Venstrepartet kan tenke seg å pålegge kommunene å ta imot flyktninger, men vil ikke ilegge dem botid.


Sahlin vill styra flyktingars boende