Kommentar

Avisen Expressen skriver at offentlige tjenestemenn anklager Socialdemokraterna for valgfusk under forhåndsavstemningen til det svenske Riksdagsvalget 19. september.

Socialdemokraternas valgmedarbeidere skal ha opptrådt svært aggressivt og ubehagelig overfor velgere ved tre valglokaler. I et notat fra en kommunetjenestemann heter det at «valgmedarbeiderne fra Socialdemokraterna gjentatte ganger kom inn i valglokalet for å hjelpe velgere med å få stemmekort og senere hjelpe dem med selve stemmeavgivningen»:

Socialdemokraterna anklagas vid tre lokaler där det just nu pågår förtidsröstning, kan Expressen avslöja.

Socialdemokraternas partisekreterare Ibrahim Baylan informerades först i går kväll. Han ville då inte svara på några frågor utan lämnade följande uttalande genom partiets presschef Fredrik Kornebäck:
– Självklart ska lagar och regler följas, men eftersom jag inte känner till det här är det en fråga för partiet i Huddinge.

Enligt den promemoria som Expressen tagit del av ska personalen på tre olika bibliotek i Huddinge kommun ha slagit larm till kommunens valhandläggare. I tisdags upprättades en promemoria som skickats till samtliga fullmäktigeledamöter.

I promemorian konstaterar kommuntjänstemannen bland annat:

«Röstmottagarna har upplevt tillvägagångssättet som mycket aggressivt och obehagligt.»
Han konstaterar också att «valarbetare från socialdemokratiska partiets valstuga utanför biblioteket vid upprepade tillfällen kom in i biblioteket för att hjälpa väljare att få ut sitt röstkort och sedan hjälpa till inne i röstningslokalen och peka ut valskärmen och lämna med valsedlar från socialdemokraterna.»

Den aktuelle tjenestemannen sier til Expressen at det var bibliotekspersonellet som først slo alarm og ba om råd. I alle tilfellene har det vært sosialdemokratenes valgmedarbeidere som har kommet inn for å hjelpe velgere med stemmesedler, og dermed brøt valgmyndighetenes regler.

Tjänstemannen säger samtidigt att röstande i de tre vallokalerna fått kuvert där valsedlar från Socialdemokraterna redan varit instoppade.
– Det är oetiskt att göra på det sättet.

Någon polisanmälan har ännu inte gjorts.
– Nej, jag har i stället skickat information om detta till de olika partiföreträdarna i Huddinge, och jag kommer nu att begära in kommentarer med anledning av det som hänt.

Socialdemokraternas ordfører i Huddinge, Ann-Marie Högberg, sier at hun synes det er kjedelig at diskusjonen har oppstått. – Bakgrunnen for situasjonen er at man har villet hjelpe til slik at mennesker får brukt retten til stemme, forklarer hun.

Vad säger du om att röstande upplevt tillvägagångssättet som mycket aggressivt och obehagligt?

– Det är tråkigt. Jag kan inte föreställa mig vem av våra kamrater som skulle ha varit aggressiv.

Enligt Ann-Marie Högberg informerades partidistriktet under gårdagen och det har redan förts samtal med samtliga valarbetare i kommunen.

Tidligere har tre valgmedarbeidere fra Socialdemokraterna blitt dømt for valgfusk i Sverige. I 2002 ble to valgmedarbeidere dømt til dagsbøter for «utilbørlig virksomhet ved stemmeavgiving». I 2007 ble en valgfullmektig dømt for samme regelbrudd; hun hadde plukket vekk Sverigedemokratenes valgsedler fra stemmelokalet:

De dömdes till 75 dagsböter för att ha påverkat omröstningen när de gamla på ett äldreboende i Hässelby tilläts rösta genom ombud. Röstningen skedde i samband med ett socialdemokratiskt valmöte på äldreboendet. De åtalade medgav att de gjort fel, men hävdade att de egentligen bara ville hjälpa de gamla att delta i valet.

I oktober 2007 dömdes en socialdemokratisk fullmäktigeledamot till 70 dagsböter för samma brott. Hon hade plockat bort Sverigedemokraternas valsedlar från röstningslokalen. Tingsrätten konstaterade att följderna av hennes agerande i sig var så allvarliga att ett fängelsestraff kunde vara motiverat, men domen stannade ändå vid böter.

Expressen: S anklagas for valfusk