Migrationsminister Tobias Billström, socialborgarråd i Stockholm og ordfører i Moderaternas arbeidsgruppe mot utenforskap og segregering Ulf Kristersson og riksdagsledamoten Elisabeth Svantesson skriver at regjeringens reformer i innvandrings- og integrasjonspolitikken ikke strekker til. – Sverige er alt for tafatte når det gjelder å klargjøre landets krav til mennesker fra andre kulturer, mener de 3 kronikørene, og legger til at det ikke finnes noen rettigheter for akkurat innvandrere å være arbeidsløse i en spesiell del av Sverige. Den nåværende utviklingen viser at alt for mange innvandrere konsentreres i allerede segregerte og trangbodde bostedsområder.

Billström, Kristersson og Svantesson skriver at innvandrere til Sverige må akseptere for å bli akseptert, og at dette er et mye mer rimelig prinsipp for nykommere enn uholdbare løfter om å bli forsørget av de som bor i landet fra før:

Vi måste prioritera arbetslinjen redan i asylmottagandet. Vi vill att asylsökande tidigt ska bosätta sig där jobb och bostäder finns. Detsamma ska gälla dem som senare beviljas uppehållstillstånd. Vi måste tydligare klargöra de krav vi ställer på människor som vill leva här i Sverige. Acceptera och bli accepterad. Det är en mer rimlig princip för nykomlingar än ohållbara löften om att bli försörjd av dem som redan bor här. Regeringens hittillsvarande reformer räcker inte. Det skriver migrationsminister Tobias Billström tillsammans med Ulf Kristersson, socialborgarråd i Stockholm och ordförande i Moderaternas arbetsgrupp mot utanförskap och segregation, samt riksdagsledamoten Elisabeth Svantesson.

DEN SVENSKA MIGRATIONS- och integrationspolitiken har förändrats dramatiskt de senaste decennierna. 1950- och 60-talens arbetskraftsinvandring ersattes av ett passiviserande omhändertagandeperspektiv. Numera tar Sverige nästan bara emot asylsökande och deras anhöriga. Att människor söker sig till nya länder, där det finns bättre förutsättningar att leva i fred och frihet är en naturlig drivkraft. Den måste Sverige bättre ta tillvara. Men ingen tjänar på en politik där alla invandrare ses som offer – och behandlas därefter. Alltför många invandrare koncentreras också till redan segregerade och trångbodda bostadsområden.

På uppdrag av moderaternas partistyrelse leder vi en bred översyn för att utveckla migrations- och integrationspolitiken. Vi ser över hela kedjan från vad som ger uppehållstillstånd och vilka villkor det ska vara förenat med, till vilka värderingar vi vill ska gälla också i ett internationaliserat Sverige. Problembilden börjar bli tydlig.

Den svenske regjeringen har allerede utarbeidet flere retningslinjer for å bedre dagens situasjon. I høst blir det igjen mulig å arbeidsinnvandre til Sverige. Nye reformer skal øke innvandrerkvinners muligheter til å arbeide, og private foretak skal engasjeres i integrasjonsprosessen. Regjeringen har også tatt initiativ til å innføre forsørgelseskrav ved familiegjenforening. Mottaksapparatet for asylsøkere skal forbedres og det skal skapes et tydelig incitament for nykommere til å flytte dit det finnes boliger og arbeidsplasser.

For den nåværende politikken preges for mye av noen særdrag som vanskeliggjør en fremgangsrik innvandring, skriver kronikørene. Tydeligst er den kravløsheten som aksepterer at arbeidsføre mennesker – uavhengig av etnisitet og opprinnelse – i lange perioder lever på offentlige bidrag i stedet for å ta ansvar for å forsørge seg selv. Det er en misforstått velvilje som rammer mange innvandrere ekstra hardt; av dem som får oppholdstillatelse og deltar i kommunale program er bare hver femte selvforsørgende etter et 2.5 års opphold i Sverige.

Rettigheter og plikter er skjevfordelt i dagens samfunn og ingen tør å kommunisere helt fundamentale verdier. Skribentene peker på den utpregede redselen for å bli stemplet som fremmedfiendtlig som årsak til den manglende kommunikasjonen:

Rättigheter och skyldigheter går inte i takt i Sverige. Vi har ekonomiska rättigheter som är sällsynta i andra delar av världen. Vi erkänner barns, kvinnors och sexuella minoriteters individuella rättigheter och ställer dem framför familj, klan, grupp och kultur. Människan anpassar sig naturligtvis snabbare till rättigheter hon gillar och kan dra nytta av än till skyldigheter hon inte förstår eller ens accepterar. Men lyckas vi inte bättre än i dag att se till att alla som flyttar till Sverige både försörjer sig själva och respekterar grundläggande regler i samhället, skapas grogrund för allvarliga konflikter. Det räcker inte att lära sig halva sanningen om Sverige.

I Sverige råder en utpräglad rädsla för att tydligt kommunicera helt fundamentala värderingar och värderingsburen lagstiftning till människor som kommer hit. Oron för att missförstås eller utpekas som främlingsfientlig gör att vi i praktiken helt avstår från att ge en realistisk bild av vilka krav som gäller för den som vill leva ett bra liv i Sverige.

SAMTIDIGT RÅDER paradoxalt nog ett överdrivet krav på svenskhet i arbetslivet, där kvalificerade eller talangfulla människor får en sämre chans att komma till sin rätt än i andra internationaliserade länder. Arbetsplatserna blir dåliga föredömen för unga invandrare så länge vi betraktar jobbet som ett slags and-ra vardagsrum där vi pyntar och inhägnar och inte alls vill ha främlingar nära oss. Det gäller inte minst hos oss själva i den offentliga sektorn. Det finns en problematisk rädsla för bra, men bruten svenska och många arbetsplatser lider av internationell syrebrist.

Arbetslöshet och bidragsberoende går i arv i generationer. Det urholkar grundläggande värderingar i det svenska samhället, som arbete och egen försörjning, jämlikhet och självständighet. Det göder också de politiska krafter som tror att Sverige mår bäst av att slippa mötet med det utländska. Vi som tvärtom tror att svensk framtid ska sökas i den internationella öppenheten måste därför leda in Sverige på ett bättre spår i migrations- och integrationspolitiken.

Kronikken er allerede blitt anklaget i Sverige for å være rasistisk og fremmedfiendtlig. I Norge kaller Klassekampens debattredaktør Ali Esbati utspillet for «vidrig» og skriver at regjeringens krav til innvandrere kan dra til helvete.

Dagens Nyheter: «Ställ tydligare krav på våra invandrare»

Les også

-
-
-
-
-
-
-

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂