Sveriges migrasjonsminister Maria Malmer Stenergard (M) uttaler nå at hun vil «gjøre alt som er nødvendig» for at Sverige skal få en reduksjon i innvandringen. Blant annet sier hun at alle illegale migranter skal utvises. Hun mener at et paradigmeskifte i svensk innvandringspolitikk er nødvendig.

– Jag är väl medveten om att vi uppfattas som väldigt hårda, sier Stenergard i et intervju med Dagens Nyheter.

– Vi är beredda att göra allt som krävs för att uppnå en minskad invandring.

Sverige har mislykkes både med innvandringspolitikken og integrering, mener Stenergard. Hun ser nødvendigheten av et paradigmeskifte. Hun sier også at hun føler på et stort ansvar for å snu den negative utviklingen. Dette vil kreve vilje til en viss hardhet.

– Jag är väl medveten om att vi uppfattas som väldigt hårda, men jag skulle säga att den här politiken är nödvändig om man verkligen ska vara human mot dem som har kommit hit men inte kommit in i samhället på riktigt.

Partiene som støtter den borgerlige regjeringen, inngikk en avtale om en strammere innvandringspolitikk. Et av punktene i Tidöavtalet handler om å avskaffe permanente oppholdstillatelser.

– Det kanske inte är så att rätten att stanna är evig. Om det blir en drastiskt förändrad situation i ditt hemland och skyddsgrunden inte kvarstår, då ska du också återvända, sier ministeren.

– Permanent ska inte finnas. Tanken är att det ska vara tillfälligt uppehållstillstånd knutet till ditt behov av skydd. Men det ska också finnas en tydlig väg till det svenska medborgarskapet.

Ifølge generaldirektør Mikael Ribbenvik i Migrationsverkets bør derfor 300.000 mennesker med permanent oppholdstillatelse føle seg utrygge.

Drøyt 100.000 av dem som har permanent oppholdstillatelse, kommer fra Afghanistan, Eritrea, Somalia og Syria.

Många flyktingar från de här länderna har generellt en ganska låg utbildningsnivå och regeringen öppnar för att införa någon slags ventil för dem som inte klarar de nya hårdare kraven för svenskt medborgarskap.

Behovet for arbeidskraft er stort i Sverige, sier Stenergard. Men selv om mulighetene finnes, er det ikke alltid viljen er til stede blant dem som innvandrer til Sverige.

– Jag tycker att vi ska ha höga krav på att man ska anstränga sig. Svenska företag skriker efter människor som vill jobba, även inom låglönesektorer där det inte ens krävs svenska. Ta till exempel tidningsbärare, snabbmatsrestauranger och städ. Jag tror tyvärr att en hel del handlar om drivkrafterna. Det är därför det ska bli mycket större skillnad att gå från att vara försörjd på bidrag till att bli försörjd på egen lön.

Et annet spørsmål som har skapt debatt, er at Tidöavtalet vil at Sverige skal ha mulighet til å utvise utlendinger som har «bristande vandel», altså dem som bryter svensk lov.

– Det är ett rimligt förslag att titta på, vilket en utredning ska göra. Det handlar om att människor som inte lever här på ett hederligt sätt ska kunna utvisas på den grunden. Till exempel om de har samröre med en kriminell organisation eller terrororganisation.

Tidöavtalet stiller også krav om at innvandrere skal ha «en skyldighet att uppvisa respekt i förhållande till grundläggande svenska värderingar och inte i handling missakta befolkningen». Ifølge ministeren dreier det seg om å kreve respekt for de grunnleggende liberale prinsippene for hvordan en rettsstat er bygd opp, og de demokratiske prinsippene Sverige hviler på.

– Om man lever på ett sätt som uppenbarligen äventyrar det så tycker jag att det inte är självklart att man ska få stanna. Men det här måste ske på ett rättssäkert sätt och det är självklart ett beslut som ska fattas av domstol och ska kunna överklagas.

Hvis du bare skal kjøpe én bok før jul, så la det bli

Mesteren og Margarita.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.