Sakset/Fra hofta

Riksdagsmedlem for Folkepartiet, Birgitta Ohlsson hilser bønneutrop velkommen og vil oppmuntre til moskebygging. Hun mener folkeavstemningen i Sveits minner om 30-årene.

Även i fler europeiska länder hördes liknande smaklösa tongångar. Man undrar lever vi år 2009 eller hör vi åter ekon av 1930-talets fobi för det annorlunda?

..
Islam är vårt lands näst största religion. Att muslimer vill bygga gudstjänstlokaler är ett tecken på att man känner sig hemma i Sverige. Moskébyggande bör uppmuntras och inte bekämpas. Muslimer brukar kalla sig för Sveriges största undergroundrörelse med tanke på alla moskélokaler som finns i källare runt om i vårt land. Tack vare moskébyggen, i Malmö, Uppsala och Stockholm och andra städer, har vackra moskéer blivit synliga i det offentliga rummet. De utgör en omistlig del av Sveriges religiösa, kulturella och arkitektoniska mångfald. Dessutom människor som känner sig trygga i sin egen kultur har lättare att ta till sig det nya samhället. Se parallellerna med språkinlärning där ofta skolungdomar som fått god hemspråksundervisning också presterar bättre i annan undervisning. Kunskap och trygghet ger styrka.

Jag håller med ett uttalande från Europas ortodoxa rabbiner: «Europa kan inte besegra den extrema islamismen genom att bekämpa religionsfriheten och riva moskéminareter i Schweiz». Exakt så. Europa som kontinent ska just stå för upplysning, respekt för grundläggande mänskliga rättigheter och en solid frihetlig grund. Detta är vår styrka och stolthet i världen att Europa inte bara var först ut med demokrati eller att avskaffa dödsstraffet, utan att vi också vinnlägger oss i att bevaka, bejaka och försvara rättigheter. Allt annat är pinsamt.

Birgitta Ohlsson

riksdagsledamot (FP)

Birgitta Ohlsson: Tillåt böneutrop från svenska minareter