Artisten Eric Saade vant Melodifestivalen i 2011, med en låt skrevet av Fredrik Kempe (til høyre). Slik mannlig dominans skal svenskene nå få slutt på. Foto:  Claudio Bresciani / SCANPIX

Svenskene har tradisjonelt gjort det godt i Melodi Grand Prix. Men man er likevel ikke fornøyd. Kjønnsbalansen blant dem som lager melodiene, har ikke vært god nok. Det har vært for mange menn og for få kvinner. Nå tas det «grep» for å rette opp dette.

Det er Sveriges største avis Aftonbladet som kan berette om et nytt regelverk for å få den rette kjønnsbalansen inn i Melodifestivalen. Der man tidligere var fullt og helt innrettet mor det å produsere og fremføre best mulig musikk, flyttes nå fokuset over på å få flest mulig kvinner inn i produksjonen musikken. For å nå disse målene skal det tas ganske omfattende grep:

 «Kvinnliga låtskrivare på i princip alla bidrag i Melodifestivalen. Det är SVTs plan när tävlingsreglerna för Sveriges största musiktävling återigen skrivs om.

– Från 2022 inför vi att alla bidrag ska ha en kvinna på upphovet helt enkelt», sier producent Karin Gunnarsson til Aftonbladet.

Alle bidrag skal altså ha minst én «opphavskvinne», så sant det er mer enn én person involvert i å lage bidraget. Det er det så å si alltid i slike musikkbidrag.  Dette er SVTs tydelige og kategoriske budskap i de nye reglene som nå er offentliggjort for kommende års konkurranser.

«Reglerna är tänkta att börja gälla till tävlingen 2022 och innebär ett krav på kvinnliga låtskrivare till samtliga tävlingsbidrag, med undantag för dem som är skrivna av en person. I reglerna för nästa års tävling, som SVT nu har offentliggjort, står det inskrivet:

”Det är SVT:s avsikt att till Melodifestivalen 2022 införa ett krav på att alla bidrag som är skrivna av fler än en upphovsperson ska ha minst en kvinnlig kompositör eller textförfattare”.

Grunnen til at det nye tiltaket gjennomføres, skal ifølge Aftonbladet være at man har fått mye kritikk for at det har vært få kvinner og mange menn involvert i dette til nå.

«– Varje år får vi ganska mycket kritik för hur det ser ut på upphovssidan. Det är något vi tar på största allvar och vi vill se en större andel kvinnliga upphovspersoner. För att hjälpa den utvecklingen så inför vi från 2022 att alla bidrag ska ha en kvinna på upphovet helt enkelt, säger Melodifestivalens tävlingsproducent Karin Gunnarsson

Kritikken skal ha kommet til tross for at Sverige allerede i flere år har bedrevet systematisk kjønnskvotering i denne sammenhengen:

«SVT har successivt kvoterat in kvinnliga låtskrivare i Melodifestivalen. Till 2014 års tävling införde man ett krav på att 20 procent av låtarna skulle ha minst en kvinnlig upphovsperson. Året därpå infördes det krav som gällt fram till nu, att hälften av låtarna i tävlingen skulle ha minst en kvinnlig låtskrivare».

Dette er altså ikke nok. Man vil gå enda lenger.

«– Vi har inte riktigt sett den utveckling som vi hade hoppats på och vi tänker att det här är ett sätt att öppna upp för fler konstellationer, bredda musikaliskt och kreativt och få nya infallsvinklar och ämnen att skriva om. Det är att ta Melodifestivalen in i framtiden.»

…men framför allt handlar det om att få till starka hits och pusha Melodifestivalen in i framtiden tillsammans. Om man tittar på årets final så hade de fem i topp en kvinna med på upphovet. De hitsen har skapats för att man helt enkelt jobbat tillsammans, säger Karin Gunnarsson.»

Får å få mer fart i den kvinnelige musikkproduksjonen har SVT engasjert seg i et eget prosjekt for dette:

«– Vi har de senaste åren stöttat ett initiativ som vi har kallat för Mello-kollo, som har varit en låtskrivarcamp för enbart tjejer. I år tänker vi försöka göra det till femti-femti med killar och tjejer just för att möjliggöra att folk träffas och lär känna varandra och kan hitta nya konstellationer och samarbetspartners, säger Karin Gunnarsson.»

 

Kjøp Klanen her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.