Sakset/Fra hofta

SVTs toppsjef Hanna Stjärne.

Det kom ingen beklagelse fra SVT etter møtet med SD lørdag formiddag. Tvert imot. Ledelsen støtter Eva Landahl, ansvarlig for valgsendingene, som på direkten tok avstand fra Jimmie Åkesson etter at partilederdebatten var over.

SVTs øverste leder, Hanna Stjärne, utdypet og forsterket beslutningen:

SVT:s vd Hanna Stjärne försvarar beslutet:

”SVT har att tillämpa Radio- och tv-lagen som säger att uttalanden kan kräva ett bemötande eller avståndstagande. Lagen reglerar all etermedia i Sverige.

I går kväll gjorde SVT:s ansvariga utgivare bedömningen att ett enskilt uttalande i direktsändning, vägt mot lagen, behövde bemötas.

Jag står bakom vår utgivares bedömning. Vi har nyligen blivit fällda av Granskningsnämnden för en likartad situation i Aktuellt och vi tar Granskningsnämndens prövningar av våra publiceringar på största allvar. Självklart välkomnar vi en eventuell prövning av vårt agerande också denna gång,” skriver hon i ett uttalande.

Dermed har SVT blitt en aktør i valgkampen et døgn før valglokalene åpner. Det er dristig. SVT legger sin tyngde bak venstresidens angrep på SD. Dermed fremstår SVT som åpent partisk, noe høyresiden mener den har vært i mange år.

Men Sverige står overfor det begge parter sier er et skjebnevalg. I en slik situasjon går SVT inn i debatten og stempler et parti som appellerer til velgere som er fed up.

Offisielt skjer det med henvisning til den såkalte demokratiparagrafen i radio- og tv-loven:

demokratiparagrafen återfinns i radio- och tv-lagen. Så här står det i femte kapitlets första paragraf:

”… programverksamheten som helhet präglas av det demokratiska statsskickets grundidéer och principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet. ” Läs mer här.

Den proposition som ligger till grund för texten kan förtydliga hur demokratiparagrafen ska tolkas (prop. 2005/06:112  s. 32:

”Anknyter till bland annat förhållandet mellan människor, till exempel fördömande av rasism, våld och brutalitet samt hävdande av jämställdhet mellan kvinnor och män. Bestämmelsen anses även innebära en skyldighet att markera avståndstagande från eller bemöta antidemokratiska uttalanden och att verka för att rasistiska fördomar bekämpas.

Alle vet at mennesker i dag fortolker disse ordene på vidt forskjellig måte. Situasjonen var den samme på 60-tallet, da venstresiden angrep borgerskapets makt. Da var det venstresiden som sa at honnør-ordene demokrati og ytringsfrihet i virkeligheten skjulte undertrykkelse og utbytting. Det gjaldt derfor å avsløre makten. Venstresiden fikk holde på med sine demonstrasjoner, med infiltrasjon og okkupasjoner. Det var aldri snakk om å forby venstresiden eller brennemerke den som udemokratisk. Dens representanter ble samfunnsstøtter.

Nå er det en ny høyreside som gjør opprør mot venstresidens definisjonsmakt. Forskjellen er at venstresiden har innført plikt til å fordømme budskap som ikke harmonerer med deres eget.

Den som driver med tv og radio, har plikt til å drive selvjustis i sin virksomhet, også overfor de gjester som deltar. Det siste gjør Sverige til et spesielt land:

en skyldighet att markera avståndstagande från eller bemöta antidemokratiska uttalanden och att verka för att rasistiska fördomar bekämpas

Én ting er hva Sveriges journalister skriver og sier. Men når de på direkten tar avstand fra en partileder, har de trådt over en grense.

Selv den ene av programlederne, Anders Holmberg, tar avstand fra ledelsen:

Programledaren Anders Holmberg konstaterade efter debatten:

– Om SVT tar avstånd gäller det för oss också. Jag vill reservera mig och lyssna på det igen för att höra vad som faktiskt sades. Jag upplevde inte som att det ska ha gått över gränsen.

Dermed havner SVT i konflikt med egne medarbeiere og splitter journaliststanden.

SD sier de ikke er sikre på om de vil delta på SVTs valgvake.

Efter mötet säger Henrik Vinge att de inte fick någon ursäkt från SVT.

Han sa också att partiet nu ska fundera på att bojkotta SVT:s valvaka på valnatten.

– Vi kommer att anmäla det till granskningsnämnden och vi kommer ta beslut om vi ska medverka på valvakan på söndag eller inte, säger han.

Henrik Vinge säger att ”det vore bättre med ett opartiskt public service som inte tar ställning för eller emot enskilda politiker”.

Harde fronter

Det er ikke første gang SD blir provosert av SVT. For tre år siden ansatte Hannah Stjärne Aftonbladets tidligere redaktør, Jan Helin. Helin er mannen bak «Vi gillar olika»-kampanjen. Helin hadde kalt SD fascistisk.

Det var i en intervju med DN som Sverigedemokraternas partisekreterare Richard Jomshof gick till angrepp mot rekryteringen. Han ställde sig frågande till att Helin i egenskap av publisher för Aftonbladet tidigare har kallat SD fascistiskt och stoppat annonser från SD.

Hvordan er det mulig at en public service-kanal kan ansette en så polariserende figur? spurte SD.

Men VD Stjärne så ikke noe problem. Nå hadde Helin gått inn i en ny rolle.

– Jan Helin har stark publicistisk erfarenhet, han är en visionär chef som har god utblick även internationellt när det gäller digital utveckling, skriver Hanna Stjärne och fortsätter:

– Nu går han in i en ny roll, han lämnar kvällstidningsvärlden och går in i public service. SVT ska vara opartiskt och vårt utbud bedöms och granskas hårt och ständigt. Alla människor har en historia, i Jan Helins fall som chefredaktör för först Ålandstidningen och nu för Aftonbladet. I sin nya roll som programdirektör på SVT kommer han att svara för public service-uppdraget, som både innebär opartiskhet och att markera alla människors lika värde och det demokratiska statsskickets grundidéer.

Det er like troverdig som når FBI-agent Peter Strzok forsikrer Kongressen at titusener med anti-Trump-meldinger ikke har påvirket hans etterforskning av Hillary eller Trump.

 

SVT tog avstånd från Åkessons uttalande

Hanna Stjärne om SD:s sågning