– Det største problemet i Sverige er at vi har et folkestyre som virker redde for sin egen befolknings meninger, skriver professor i historie Hanne Sanders i forbindelse med det svenske valget.

TV4:s beslut att inte sända Sverigedemokraternas omtalade reklamfilm har försvarats på dessa sidor och kritiserats från danskt håll. Historieprofessorn och Danmarksforskaren Hanne Sanders ser ett Sverige som inte lyssnar på sitt folk.

Nu är det återigen konflikt mellan danskar och svenskar – nu om demokrati. Debatten har också förts på Sydsvenskans kultursidor av Rakel Chukri och Per Svensson (1.9 resp 2.9). Danskarna avvisas utifrån den negativa bild av det invandrarfientliga Danmark som ofta används politiskt i Sverige. Men i stället för denna förutsägbara reaktion kunde man överväga varför danskarna reagerar som de gör. Hur gör de demokrati? Mycket tyder på att man i Danmark är mindre rädd för vad befolkningen tycker. Målet är i högre grad att människors hållningar ska representeras i Folketinget.

I Sverige krävs fyra procent av rösterna för att ett parti ska bli representerat i riksdagen mot bara två i Danmark. Det är lättare för en dansk att vara missnöjd med de etablerade partierna och bilda ett nytt. Det har därför också funnits mer än dubbelt så många partier i den danska riksdagen jämfört med Sverige sedan andra världskriget. I SVT:s omfattande valprogram – utfrågningar och debatter – får bara riksdagens partier ordet. I Danmark får alla partier som är berättigade att ställa upp lika mycket tid. Det gör självfallet också att det är mycket svårare för ett nytt parti att bli invalt i Sverige.

När det handlar om vilka som ska bli riksdagsmän i Danmark har personval länge varit avgörande och inte, som traditionen har varit i Sverige, partiernas rangordning. Samma ointresse för vad väljare och medlemmar tycker ses när ett parti ska utse ny ordförande. De får lov att acceptera valberedningens förslag. I ­Danmark får man däremot välja – mellan flera kandidater. Därför vet vi inte om medlemmarna i Socialdemokraterna eller Folkpartiet faktisk ville ha Mona Sahlin eller Jan Björklund.

I et folkestyre er hemmelige valg viktig. Derfor er det betenkelig at svenske velgere tvinges til å ta et partis valgseddel i full offentlighet. Dermed blir den enkeltes stemme først hemmelig når den legges konvolutten, og med den hetsen som nå føres mot Sverigedemokratene kan det meget vel finnes mennesker som ikke offentlig våger å ta den valgseddelen de ønsker. Man kan ikke engang være sikker på at den finnes i valglokalet, fortsatter Sanders:

I Danmark är det ett offentligt ansvar att trycka en valsedel med alla partier och på denna sätter man i hemlighet sitt kryss.

Det finns alltså flera tecken i det politiska systemet på att man i Sverige inte i lika hög grad önskar att människors hållningar får politisk representation. Med anledning av diskussionen om Sverigedemokraternas valvideo kan det vara intressant att överväga vad medierna gör för att kämpa emot detta – för att stödja den i demokratin helt avgörande debatten mellan olika hållningar, också dem man inte tycker om. Det är viktigt i en valkamp, men kanske ännu viktigare i demokratins vardag. Det största problemet är nämligen att vi i Sverige lever i ett folkstyre där man verkar vara rädd för den egna befolkningens åsikter.

Hanne Sanders er forstander for Senteret for Danmarksstudier og ­professor i historia ved universitetet i Lund.

Sydsvenskan: Befolkningen väcker fruktan och bävan
BAKGRUND
TV4 beslutade förra veckan att inte sända Sverigedemokraternas valfim, då den kunde strida mot radio- och tv-lagens demokratiparagraf.
Ett beslut som väckt opinion i Danmark. «Det är på sin plats att sända observatörer till det svenska valet», sa Venstres utrikestalesman, Michael Aastrup Jensen. De demokratiska förhållandena är «mer groteska i Sverige än i Östeuropa» sa Dansk folkepartis Pia Kjærsgaard.
Igår meddelade TV4 att man tänker sända en ny version av valfilmen där bilden av kvinnor i burka ersatts av en skylt med texten «Censurerat av TV4».

Via Snaphanen

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.