Nytt

I de siste 49 anmeldte overfallsvoldtektene i Oslo er utlendinger utpekt som gjerningsmenn. Få tør å snakke høyt om statistikkene i redsel for å stigmatisere, skriver Aftenposten, men nå skal UDI kurse menn på asylmottak i Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark og Vestfold for å forebygge vold og seksualisert vold mot kvinner.

Kursene er et prøveprosjekt i samarbeid med Alternativ til vold (ATV) og Regionale ressurssentre om vold og traumatisk stress.

– Dette skal være samtalegrupper for menn som skal forebygge ulike former for vold, også seksualisert vold, sier fungerende kommunikasjonsdirektør i UDI, Åsmund Eide.

Kursene vil ta for seg kvinnesyn og likestilte kvinner i Norge.

– En del enslige menn, men også menn som lever i samliv, må lære seg alternative strategier til bruk av vold og trakassering, sier statssekretær Libe Rieber-Mohn (Ap) i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Hun understreker at overgangen fra patriarkalske samfunn til et likestilt, vestlig samfunn som det norske kan være vanskelig.

– Da er det viktig at vi veileder og bistår for å gjøre den overgangen lettere og sørge for at kvinner, også norske kvinner, kan føle seg trygge. At det er helt naturlig at kvinner går alene uten anstand, og ikke nødvendigvis fullt tildekket, uten at det betyr noe, sier Rieber-Mohn.

De aktuelle kursene er tiltenkt et bredt spekter menn, ikke bare voldutøvere. Men psykologspesialist og fungerende leder for ATV, Per Isdal, mener at det er vel optimistisk å tro at problemet kan løses med kurs:

– Seksualisert vold i form av overfall er så forferdelig marginalt at det fortsatt er en diskusjon om alle innvandrere skal kurses på det, innvender Per Isdal, psykologspesialist og fungerende leder for ATV.

De har vært en av bidragsyterne til mottakskursene. Han mener det likevel er optimistisk å tro at problemet løses med kurs.

– Det har vært en teori på at noen av disse voldtektene skjer på grunn av kvinnesyn og mangel på kunnskap om rett og galt i Norge. Ved å tematisere disse to tingene for asylsøkere og flyktninger håper man å forebygge vold mot kvinner, sier Isdal.

Asylsøkende kvinner får på sin side tilbud om bøllekurs på asylmottakene.

– En del kvinner må også bli klar over sine rettigheter, og lære å sette grenser, sier statssekretær Libe Rieber-Mohn.

Regjeringens store satsing på å forebygge seksualisert eller annen vold blant asylsøkere og innvandrere er et unikt prosjekt. Fra høsten skal 3000 voksenopplærere ta opp temaet vold i den obligatoriske undervisningen i norsk og samfunnskunnskap under introduksjonsordningen for flyktninger og innvandrere som har fått oppholdstillatelse i Norge. Introduksjonsordningen innebærer plikt til å delta i minst 300 undervisningstimer.

Voldsundervisningen i introduksjonsordningen bygger på et undervisningshefte utarbeidet av Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress og den statlige voksenopplæringsinstitusjonen Vox. Heftet skal oversettes til 15 språk.

UDI skal også ha bestilt heftet til samtlige asylmottak i landet, som et supplement til undervisningen de nyankomne får om Norge.

– Vi kan ikke vente på at de skal bli gode nok i norsk til å skjønne lover og regler, og hvilke konsekvenser handlingene deres har, sier Beate Linnerud fra Vox.

Aftenposten: Skal lære å beherske seg