Nytt

Utlendingsdirektoratet (UDI) står bak et nytt prosjekt der unge asylsøkere skal lære om norsk kvinnesyn og vestlig syn på seksualitet gjennom opplysningsfilmen «Min kropp». UDI har tatt initiativ til å lage filmen, som skal hjelpe unge asylsøkere med kvinnesyn, seksualitet og prevensjon.

Regiondirektør i region indre øst, Siv Kjeldstrup mener at det er viktig å sette fokus på denne problematikken.

– Det er nødvendig at barn og unge i mottak får en forståelse av hvilke normer som eksisterer i Norge, sier hun.

– Vi har plikt til å lære ungdommene hvordan vi oppfører oss mot det andre kjønn her i landet. Forskning og erfaring omkring dette emnet viser at asylsøkerne har mye å lære. Vi tror at slik lærdom formidles best visuelt, forklarer Kjeldstrup.

I forrige uke gikk religionsforsker med Islam som spesialfelt, Jan Opsal ved Misjonshøgskolen i Stavanger, ut med kraftig kritkk til hvordan asylsøkere blir introdusert for det norske samfunn. Bakgrunnen for kritikken er asylsøkeres overrepresentasjon hva gjelder overfallsvoldtekter:

– Hele mottaksapparatet og asylmottakene må ta mer på alvor å gi asylsøkere som kommer til Norge bedre introduksjonskurs om det norske samfunn og hvordan norske kvinner ter seg, sier Opsal til NRK.

Religionsforskeren mener de mange overfallsvoldtektene i Stavanger den siste tiden viser at dagens introduksjonskurs for asylsøkere ikke kan være gode nok.

– Målet må være at asylsøkere lærer å se forskjell på den kjønnstradisjon de kommer fra og den de kommer til. De må lære seg at norske kvinner ikke er dårligere enn muslimske kvinner og er fritt vilt, selv om de oppfører seg annerledes enn det de er vant til, sier Opsal.

Religionforsker Jan Opsal forklarer muslimske menn sitt syn på kvinner på denne måten.

– Kvinner som er ugift hører til i barndomshjemmet fram til hun finner en ektemann, og skal som oftest ikke ferdes alene i det offentlige rom. Kvinnen skal beskytte sin ære med tanke på et framtidig ekteskap. Bryter hun disse grensene, så betyr det at hun også bryter med sin egen respekt, og dermed også med sitt krav på å holde på grensene rundt seg selv, forklarer Opsal.

Opsal sier at en muslim ut fra islamsk etikk ikke har rett til å forgripe seg på en kvinne, men når dette likevel skjer har religionsforskeren denne forklaringen.

– En enslig muslimsk asylsøker som kommer fra et samfunn med strenge restriksjoner på hvordan kvinner klar seg og ferdes i det offentlige rom, vil tolke adferden til norske kvinner som en invitasjon til å prøve seg. Når han da blir avvist kan dette få utslag av frustrasjon og sinne, sier religionsforsker Jan Opsal.

Tidligere denne måneden frarådet Stavangerpolitiet unge kvinner å ta drosje alene, etter å ha siktet fem taxisjåfører for voldtekt, voldtektsforsøk og seksuelle overgrep i drosjer de siste 12 månedene:

– Det er dessverre ikke lenger trygt for unge kvinner å ta taxi alene etter en tur på byen. Vi vil derfor oppfordre kvinner til å ha med seg andre i bilen som skal av på samme sted, sier Jørgen Berner Torstensen, politiadvokat i Rogaland politidistrikt, til Stavanger Aftenblad.

I løpet av 2008 og hittil i år har Stavangerpolitiet mottatt 17 anmeldelser for overfallsvoldtekter eller forsøk på overfallsvoldtekt, de seks såkalte taxivoldtektene inkludert. I 16 av de 17 sakene er gjerningsmennene beskrevet som ikke-vestlige av ofrene.

Også politioverbetjent og spesialist på etterforskning av seksuelle overgrep, Tor Erik Riska Thorsen i Rogaland politidistrikt, mener at ikke-vestlige menns overrepresentasjon på voldtektsstatistikken skyldes et urgammelt kvinnesyn og lite åpenhet om seksualitet:

Mange av innvandrerne i Rogaland kommer fra utkantstrøk hvor et forhistorisk kvinnesyn lever godt, forklarer Thorsen. Dette synet tar menn med seg til andre land.

– Når en lettkledd, beruset kvinne setter seg alene inn i en taxi, har hun i utgangspunktet syndet allerede. En muslimsk kvinne kan ikke gjøre det. De som overfalt og voldtok kvinner på gata, har ment at de har vært i sin fulle rett. De har sett en beruset kvinne uten følge. Hun blir da regnet som fritt vilt i noen muslimske miljøer. Og etter egen oppfatning har mennene en forestilling om at kvinnene ikke har noen verdi som vitne i en straffesak, sier Thorsen.

I april meldte også Oslopolitiet at samtlige av de 41 anmeldte overfallsvoldtektene som er blitt etterforsket de siste tre årene er begått av ikke-vestlige innvandrere:

Oslopolitiet har nå gått gjennom samtlige tilfeller av anmeldte overfallsvoldtekter de siste tre årene, og mener å ha dannet seg et klart bilde av hvem som gjennomfører denne type voldtekter.

– Gjerningspersonene er relativt unge menn som kommer fra andre land. De er ofte asylsøkere, og kommer ofte fra traumatiserte land eller land med et helt annet kvinnesyn enn vi har i Norge, sier Hanne Kristin Rohde, leder i oslopolitiets vold- og sedelighetsseksjon.

Ifølge Rohde er gjerningsmennene enten traumatiserte og psykisk skadde, eller kommer fra en kulturell bakgrunn der vold mot kvinner er utbredt.

– Vi ser at flere av de har et kvinnesyn som tilsier at de når som helst kan ta kontroll over andre personer, da helst kvinner, forteller Rohde.

NRK: Skal lære norsk kvinnesyn