I løpet av 2008 og hittil i år har Stavangerpolitiet mottatt 17 anmeldelser for overfallsvoldtekter eller forsøk på overfallsvoldtekt, de seks såkalte taxivoldtektene inkludert. I 16 av de 17 sakene er gjerningsmennene beskrevet som ikke-vestlige av ofrene.

At ikke-vestlige menn er overrepresentert på statistikken skyldes et urgammelt kvinnesyn og lite åpenhet om seksualitet, mener politioverbetjent og spesialist på etterforskning av seksuelle overgrep, Tor Erik Riska Thorsen i Rogaland politidistrikt.

Mange av innvandrerne i Rogaland kommer fra utkantstrøk hvor et forhistorisk kvinnesyn lever godt, forklarer Thorsen. Dette synet tar menn med seg til andre land.

– Når en lettkledd, beruset kvinne setter seg alene inn i en taxi, har hun i utgangspunktet syndet allerede. En muslimsk kvinne kan ikke gjøre det. De som overfalt og voldtok kvinner på gata, har ment at de har vært i sin fulle rett. De har sett en beruset kvinne uten følge. Hun blir da regnet som fritt vilt i noen muslimske miljøer. Og etter egen oppfatning har mennene en forestilling om at kvinnene ikke har noen verdi som vitne i en straffesak, sier Thorsen.

I april meldte Oslopolitiet at samtlige av de 41 anmeldte overfallsvoldtektene som er blitt etterforsket de siste tre årene er begått av ikke-vestlige innvandrere:

Oslopolitiet har nå gått gjennom samtlige tilfeller av anmeldte overfallsvoldtekter de siste tre årene, og mener å ha dannet seg et klart bilde av hvem som gjennomfører denne type voldtekter.

– Gjerningspersonene er relativt unge menn som kommer fra andre land. De er ofte asylsøkere, og kommer ofte fra traumatiserte land eller land med et helt annet kvinnesyn enn vi har i Norge, sier Hanne Kristin Rohde, leder i oslopolitiets vold- og sedelighetsseksjon.

Ifølge Rohde er gjerningsmennene enten traumatiserte og psykisk skadde, eller kommer fra en kulturell bakgrunn der vold mot kvinner er utbredt.

– Vi ser at flere av de har et kvinnesyn som tilsier at de når som helst kan ta kontroll over andre personer, da helst kvinner, forteller Rohde.

Volds- og sedelighetsseksjonen i Oslo har ikke registrert noen overdfallsvoldtekter som involverer etnisk norske gjerningsmenn.

Kurdere og afrikanere dominerer

En gjennomgang av de 41 sakene i Oslo viser videre at de fleste gjerningsmennene har kurdisk eller afrikansk bakgrunn.

ABC Nyheter: Ikke-vestlige menn anmeldt i 16 av 17 voldtektssaker

Stavanger Aftenblad: 1 av 18 har etnisk norsk bakgrunn

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂