Ikke-vestlige menn er mistenkt i hele 65 prosent av alle de 189 anmeldte voldtektene Oslo i 2010. Det antas at bare ti prosent av voldtektene anmeldes, men politiets tall viser at etnisitet utgjør en stor faktor i de voldtektene som blir anmeldt.

Ikke-vestlige menn er således overrepresentert når det gjelder voldtekter generelt, ikke bare i overfallsvoldtekter slik politiets tall viste i 2010.

Den typiske gjerningsmannen har ikke-vestlig bakgrunn og er i 20-årene. Noen er andregenerasjons innvandrere, født og oppvokst i Norge, mens øvrige er utenlandske statsborgere. 20 prosent av de mistenkte voldtektsmennene har afrikansk bakgrunn og er den største etniske gruppen utover nordmenn, 15 prosent er fra Midtøsten og 14,5 prosent fra Asia.

70 prosent av voldtektsofrene er etnisk norske kvinner i 20-årene:

Disse tallene sier ikke noe om årsaken til voldtektene. Politiet har imidlertid sett på hvorfor kvinner voldtas, basert på hva kvinnene har forklart i politiavhør.

– Det har vært en endring i vår seksualkultur. Vi har i undersøkelsen sett at det er en stor økning i eksperiementell seksualitet, og at jentene er langt mer aktive enn tidligere. Men i møte med en partner kan de så komme til et punkt der de ikke vil være med lenger og opplever sin seksualitet som krenket, sier Marianne Sætre, analytiker ved Oslo politidistrikt.

Politiet ønsker også å nyansere bildet av en passiv kvinne og en brutal voldtektsmann.

– Både mann og kvinne er aktive i den innledende fasen, og krenkelsene kommer underveis, sier Sætre som beskrivelse av en typisk overgrepssituasjon.
Mye rus

Og i Oslo er det mange ulike subkulturer, slik at det kan være miljøer som har ulik forståelse av hvor grensene for en krenkelse er.

Har man da mye alkohol i blodet kan det være vanskelig for både kvinnen og mannen å forstå og si ifra om grensene.

– Dette gjelder like mye for guttene som for jentene. I en ruset situasjon kan de plutselig bli en overgriper uten at de ønsket det, sier politiinspektør Hanne Kristin Rohde, som håper de nå kan sette igang en debatt rundt rus og seksualitet.

Fordeler man unike gjerningsmenn på nasjonalitet har de største gruppene bakgrunn fra Norge (50), Irak (8), Pakistan (9), Litauen (7), Marokko (6), Somalia, Afghanistan og Sverige (5), Tyrkia og Gambia (4).

Ikke-vestlige gjerningsmenn står for øvrig bak samtlige overfallsvoldtekter i Oslo de tre siste årene. Av 21 ofre for overfallsvoldtekter i Oslo i 2009 var 17 norske kvinner med «etnisk nordisk utseende». I 2008 hadde 9 av 11 ofre etnisk norsk utseende.

Også i Stavanger viste politiets tall at ikke-vestlige menn er overrepresentert når det gjelder overfallsvoldtekter eller forsøk på samme. I løpet av 2008 og til november 2009 mottok Stavangerpolitiet 17 anmeldelser for overfallsvoldtekter eller forsøk på overfallsvoldtekt, de seks såkalte taxi-voldtektene inkludert. I 16 av de 17 sakene ble gjerningsmennene beskrevet som ikke-vestlige av ofrene.

I rapportens kapittel om Statsborgerskap og landbakgrunn – gjerningsperson (s. 52) heter det at:

Den etniske profilen varierer innenfor de ulike voldtektstypene, men for samtlige unntatt overfallsvoldtekt er norske gjerningspersoner den største gruppen.

Tabell 30 over Typer voldtekt er anmeldt til Oslo politidistrikt 2010 med identifisert mistenkt/siktet, fordelt etter gjerningsmannens landbakgrunn viser imidlertid at menn fra Midtøsten, Afrika og Asia er sterkt representert – og betydelig overrepresentert i forhold til befolkningssammensetningen – i samtlige av politiets fem voldtektskategorier (etnisk norske gjerningsmenns prosentandel i parentes):

Festrelaterte voldtekter: 38,8 prosent (32,7)
Relasjonsvoldtekter: 42,2 prosent (40,0)
Sårbarhetsvoldtekter: 60,9 prosent (34,1)
Overfallsvoldtekter: 100,0 prosent (0,0)
Annet: 54,6 prosent (45,5)

I henhold til Statistisk sentralbyrås tall fra 1. januar 2011 utgjør gruppen innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre med bakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania (unntatt Australia og New Zealand) og Europa utenom EU/EØS 122.313 personer – 20,4 prosent – av Oslos samlede befolkning på 599.230 personer.

Aftenposten: Utlendinger overrepresentert på voldtektsstatistikken

NB: Aftenpostens opprinnelige artikkel fra 17.52 ble endret kl. 22.22 til å fokusere på ofrene og «seksualkultur». Opplysningene om gjerningsmennene er nå fjernet fra artikkelen.

Googles cacheversjon av den opprinnelige artikkelen finnes her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.