Over halvparten av alle voldtektsdømte i Danmark i 2010 var innvandrer eller etterkommer av innvandrere, skriver avisen BT. Tallene fra Danmarks Statistik viser at irakere, iranere, tyrkere og somaliere er voldsomt overrepresentert når det gjelder voldtekt. I 2010 ble 32 etnisk danske dømt for voldtekt, mens 27 innvandrere og 7 etterkommere – i alt 34 – ble dømt for det samme.

Innvandrere og etterkommere utgjør nærmere 10 prosent av den danske befolkningen, og formannen for Folketingets rettsutvalg, sosialdemokraten Karina Lorentzen, er sjokkert over overrepresentasjonen, som hun kaller vilt bekymrende:

Tager man voldtægtsdommene over de sidste syv år er mere end én ud af tre dømte for voldtægt enten indvandrer eller efterkommer – helt præcist har 156 af de 450 voldtægtsdømte siden 2004 indvandrerbaggrund.

Da indvandrere og efterkommere kun udgør knap ti procent af den danske befolkning – er der altså mere end tre gange så mange med udenlandsk baggrund, der bliver dømt for voldtægt i forhold til danskere. Det chokerer formanden for Folketingets retsudvalg, SFs Karina Lorentzen.

– Det er vildt bekymrende, at indvandrere og flygtninge er så overrepræsenteret blandt de dømte for voldtægt i forhold til folk med dansk baggrund.

Hver voldtægt er en for meget. Nu ved jeg jo ikke om ofrene er danske piger, men det kunne tyde på, at der er enkelte indvandrere, der ikke har lært, at i Danmark er det, at en pige er iført en kort sommerkjole, ikke det samme som en invitation til sex.

Man bør overveje, om man skal lade dansk seksualmoral indgå i det kursus, som indvandrere og flygtninge får, når de kommer til Danmark, siger hun.

Rettsordfører for Det radikale venstre, Jeppe Mikkelsen, tror det vil kreve en lang integrasjonsinnsats for å stoppe problemet.

Seniorforsker Karin Helweg-Larsen hos Statens Institut for Folkesundhed, mener imidlertid at en av grunnene til innvandreres voldsomme overrepresentasjon kan være at danske dommere har en ubevisst tendens til å frikjenne etnisk danske gutter/menn, og sier at danske jenter/kvinner må lære seg hvordan man oppfører seg overfor folk fra forskjellige kulturer:

– Dommere kan også have en ubevist tendens til at frikende den pæne Hellerup-dreng, hvor han dømmer den unge fløs fra Nørrebro.

Danske piger skal lære

Og så skal danske piger også lære, at der er forskel på, hvordan man opfører sig overfor folk for forskellige kulturer, siger seniorforsker Karin Helweg-Larsen.

Også i Oslo er innvandrere fra Midtøsten, Afrika og Asia sterkt overrepresentert på voldtektsstatistikken. Oslo-politiets rapport fra 2011 Voldtekt i den globale byen om anmeldte voldtekter i 2010 viser at 19,7% av voldtektsmennene hadde bakgrunn fra Afrika, 15,1% fra Midtøsten og 14,1% fra Asia. Da Midtøsten dels ligger i Afrika og dels i Asia, betyr det at 48,9% av voldtektene hadde gjerningsmann fra en av disse to verdensdelene. Rapportens tabell 30 over Typer voldtekt anmeldt til Oslo politidistrikt 2010 med identifisert mistenkt/siktet, fordelt etter gjerningsmannens landbakgrunn, viser da også at menn fra Midtøsten, Afrika og Asia er betydelig overrepresentert i samtlige av politiets fem voldtektskategorier (etnisk norske gjerningsmenns prosentandel i parentes):

Festrelaterte voldtekter: 38,8 prosent (32,7)
Relasjonsvoldtekter: 42,2 prosent (40,0)
Sårbarhetsvoldtekter: 60,9 prosent (34,1)
Overfallsvoldtekter: 100,0 prosent (0,0)
Annet: 54,6 prosent (45,5)

Til sammenligning utgjorde innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra Afrika og Asia 17,4 prosent av Oslos befolkning, mens etniske nordmenn utgjorde 70 prosent. 17,4% av befolkningen sto altså for 48,9% av voldtektene, hvilket er en voldsom overrepresentasjon: Voldtektshyppigheten er mellom fire og fem ganger større hos gruppen av personer fra Afrika og Asia enn hos befolkningen forøvrig.

BT: Hveranden voldtægtsdømt er udlænding

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.