Statistisk sentralbyrås (SSB) omfattende oversikt over kriminalitet blant innvandrere viser at ikke-vestlige grupper er betydelig overrepresentert på kriminalstatistikken. Overrepresentasjonen gjelder særlig vinnings-, volds- og narkotikaforbrytelser. Det er spesielt innvandrere fra afrikanske land, Kosovo, Irak og Iran som kommer dårlig ut både som siktede, straffedømte og fengslede. SSBs rapport viser blant annet at hver femte innvandrer […]
Bli abonnent eller logg inn – hvis du allerede er abonnent – for å lese denne artikkelen. Pluss-artikler blir frigitt 24 timer etter publisering. Arkiverte artikler er forbeholdt abonnenter.