Statistisk sentralbyrås (SSB) omfattende oversikt over kriminalitet blant innvandrere viser at ikke-vestlige grupper er betydelig overrepresentert på kriminalstatistikken. Overrepresentasjonen gjelder særlig vinnings-, volds- og narkotikaforbrytelser. Det er spesielt innvandrere fra afrikanske land, Kosovo, Irak og Iran som kommer dårlig ut både som siktede, straffedømte og fengslede. SSBs rapport viser blant annet at hver femte innvandrer […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.