Unge innvandrere fra i hovedsak muslimske land er langt mer kriminelle enn nordmenn. På krimtoppen ligger innvandrere fra Irak, Russland, Marokko og Somalia.

Unge, mannlige innvandrere fra disse landene har i snitt 2–3 ganger så mange siktelser mot seg som øvrige unge menn i samme alder, viser en oversikt som Statistisk sentralbyrå har utarbeidet for Fremskrittspartiet.

– Den enorme overrepresentasjonen på forbrytelser knyttet til vold og mishandling blant innvandrere er bekymringsfull, sier nestleder i Frp Sylvi Listhaug til VG.

Innvandrere flest er lovlydige, understreker hun.

– Men blant de kriminelle innvandrerne er det en urovekkende mangel på respekt for samfunnet man frivillig har valgt å bosette seg i, sier nestlederen i Frp.

Statistisk sentralbyrå har utarbeidet oversikten over siktelser mot menn mellom 15 og 24 år mellom 2015 og 2018 for Frp.

De mest kriminelle etter opprinnelsesland (Unge menn født i utlandet av utenlandsfødte foreldre):

Irak 1223 siktelser (Oslo: 1231)
Russland 1089 siktelser (Oslo: 1071)
Somalia 1062 siktelser (Oslo: 1758)

Blant alle unge, mannlige innvandrere er antall siktelser 576 per 1000 innbyggere.

Tallene viser siktelser per 1.000 innbyggere. En siktelse utgjør hvert av de lovbruddene som den enkelte siktede er antatt skyldig i.

Oslo skiller seg fra resten av landet, her er innvandrere fra Somalia, Irak og Etiopia de mest kriminelle innvandrergruppene.

SSB understreker at man har målt antall siktelser, ikke antall siktede. En person kan ha stått for ti siktelser.

Tallene sier lite om type kriminalitet og alvorlighet, og det fremgår heller ikke om siktelsen ledet til tiltale eller dom.

Overrepresentert i nesten alle typer lovbrudd

Men i fjor høst kom tallene som viste at innvandrere er overrepresentert i nær sagt samtlige typer lovbrudd: 123 av 128 kategorier.

Overrepresentasjonen er svært kraftig når det gjelder ran, vold, grov vold, drap og voldtekt, viste tallene fra SSB.

I 123 av 128 kategorier av lovbrudd er innvandrere overrepresentert som siktede. Overhyppigheten er svært kraftig når det gjelder «ran og utpressing», «mishandling i nære relasjoner», voldtekt og «grov kroppsskade, drap og drapsforsøk».

Det kom også frem at barn av innvandrere begår mer kriminalitet enn dem som selv innvandret.

– Mange tar med seg en ukultur til Norge, der konflikter løses med vold. Det er ikke akseptabelt, sier Listhaug.

Ap: Bor for trangt

Aps innvandringspolitiske talsperson Masud Gharakani sier at tallene fra SSB er alvorlige.

– De slår fast at vi med Frp i regjering og Sylvi Listhaug som ansvarlig statsråd har hatt altfor dårlig integrerings- og justispolitikk. I tillegg er det åpenbart at politiet har fått altfor lite ressurser.

– Når familier med fem, seks, syv stykker bor på to små rom vil integreringen og oppveksten foregå på gaten Sammen med dårlige forbilder og fravær av foreldrekontroll er det en livsfarlig cocktail.

SSB-rapporten blir lagt til grunn når innvandringsutvalget i Frp legger frem ny innvandringspolitikk på vårens landsmøte. Sylvi Listhaug leder arbeidet, sekundert av Jon Engen-Helgheim.

 

Kjøp Halvor Foslis nye bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.