SSB har aldri tidligere undersøkt sammenhengen mellom kriminalitet og innvandrerbakgrunn med så detaljerte tall som nå. Tallene viser at innvandrerne er nesten fire ganger mer tilbøyelige til å begå voldtekt enn nordmenn.

Innvandrere er mer kriminelle enn nordmenn i så godt som samtlige typer lovbrudd. Overrepresentasjonen er svært kraftig når det gjelder ran, vold, grov vold, drap og voldtekt, viser nye tall fra SSB.

Jon Helgheim, innvandringspolitisk talsperson for Frp, tror tallene vil overraske mange.

– Det viktigste vi kan gjøre er å redusere innvandringen. Dernest må vi innføre strengere straffer, spesielt for unge lovbrytere, sier Helgheim til Document.

I 123 av 128 kategorier av lovbrudd er innvandrere overrepresentert som siktede. Kategoriene hvor innvandrerne er kraftigst overrepresentert er smugling og brudd på tolloven, men overhyppigheten er svært kraftig også når det gjelder «ran og utpressing», «mishandling i nære relasjoner», voldtekt og «grov kroppsskade, drap og drapsforsøk».

Det er historisk når Statistisk sentralbyrå nå legger frem disse tallene, etter bestilling fra Fremskrittspartiet. SSBs søsterbyrå i Danmark legger frem tilsvarende statistikk rutinemessig hvert år, men i Norge har disse tallene aldri før vært publisert.

Noen av tallene som allerede er offentliggjort viser at barn av innvandrere begår mer kriminalitet enn dem som selv innvandret.

Norskfødte menn i aldersgruppen 15–35 år med somalisk familiebakgrunn har 4,6 ganger så høy rate for voldslovbrudd. Menn med irakisk bakgrunn har 4 ganger så høy rate, tallet for menn med marokkansk bakgrunn er på 3,2, for menn med tyrkisk bakgrunn er tallet 2,8 og 2,4 for pakistanske menn.

Som det fremgår av tabellen begår innvandrerne mer enn åtte ganger hyppigere mishandling i nære relasjoner, tidligere kjent som familievold, enn nordmenn.

Innvandrere domfelles nesten fem ganger hyppigere enn nordmann for ran og utpressing, nesten fire ganger hyppigere for voldtekt, og 3,6 ganger hyppigere for grov kroppsskade (tidl. grov vold) , drap og drapsforsøk.

Det viktigste vi kan gjøre er å redusere innvandringen, mener Jon Hegheim:

– Dernest må vi innføre strengere straffer, spesielt for unge lovbrytere. Samfunnet har gått i en retning hvor kriminalitet ikke får konsekvenser for unge lovbrytere, fordi såkalte eksperter og fagfolk har påstått at det er riktig. Nå er det utprøvd og viser seg å være mislykket. Nå må vi snu.

En undersøkelse TV 2 gjorde i vinter viste at 70 prosent av de dømte for grov vold i Oslo tingrett det siste året hadde innvandrerbakgrunn.

Nordmenn fyllekjører mer

I fire kategorier er nordmenn overrepresentert i forhold til innvandrere: Promillekjøring, grovt underslag, kategorien «regionale ordensvedtekter» (inkluderer ting som urinering på offentlig sted), samt brukstyveri av bil og annet motorkjøretøy.

Promillekjøring skiller seg ut som den kategorien hvor overrepresentasjonen er størst; det er nesten tre ganger mer sannsynlig at en nordmann blir tatt for fyllekjøring enn en innvandrer. For de øvrige tre kategoriene er overrepresentasjonen beskjeden: henholdsvis 112, 111 og 104 (innvandrere og ikke-bosatte = 100).

– Urovekkende

– At innvandrere er overrepresentert i nesten alle typer kriminalitet er urovekkende. Det er ekstremt viktig å få konsekvensene av den politikken som føres frem i lyset, sier stortingsrepresentant Jon Helgheim.

Tallene antyder at de menneskelige omkostningene er store, påpeker han.

– Det ser også ut som overrepresentasjonen er størst i den mest alvorlige kriminaliteten. Dette viser at det ikke bare er enorme kostnader knyttet til innvandring i kroner og øre, men det er store menneskelige lidelser som ofrene må betale for.

Det viktigste vi kan gjøre er å redusere innvandringen, sier Helgheim.

– De fleste innvandrere er ikke kriminelle, men overrepresentasjonen er likevel høy nok til at det må tas grep. Den høye innvandringen gjennom 30 år har vært ødeleggende for både innvandrere og øvrig befolkning. På toppen av det hele vet vi at høy innvandring fra ikke-vestlige land ikke bidrar til å hjelpe de som virkelig trenger det i Afrika og Asia, snarere tvert om, alle taper på dette.

 

«Kjøp Hege Storhaugs bok «Islam. Den 11. landeplage» fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂