Kvinner i Vesten betaler en høy pris for godheten vi demonstrerer ved å ta imot innvandrere fra den tredje verden. Prisen betales i form av voldtekter, overgrep og seksuell trakassering. Unge muslimske menn oppfatter kvinnene som et legitimt «bytte».

– Unge menn fra muslimske kulturer som flykter til vestlige land er i høy grad uforberedt på likestillingen mellom kvinner og menn i vår kultur, skriver Andrea Zizanovic, master i samfunnssikkerhet, og Henrik Kvadsheim, universitetslektor i samfunnssikkerhet, begge ved Universitetet i Stavanger, i en kronikk i Stavanger Aftenblad: Kvinnefrigjøring i revers.

Krisen i Afghanistan har skapt politisk press for at Norge bør ta imot flere flyktninger. Europeiske erfaringer fra den forrige flyktning- og migrantbølgen i 2015 viser imidlertid at det i stor grad er unge enslige menn fra kulturer med helt andre tenke- og atferdssett i forhold til kvinner, som kommer. Det har bidratt til å skape en ny trusselhverdag for kvinner i europeiske land.

Et paradoks som ikke berøres i kronikken, er at kvinner er mer positive til innvandring enn menn, og unge er mer positive enn eldre. Det burde være unødvendig å si det, men likevel: Det er unge kvinner som blir voldtatt og trakassert.

Bare i 2015 ankom rundt to millioner mennesker til Europa fra land med stor muslimsk befolkning, påpeker de to. De fleste av de tre millionene som har ankommet siden 2009, er menn fra land med et helt annet syn på kvinner og kvinners rettigheter enn det vi holder oss med i Europa.

Zizanovic og Kvadsheim viser til Ayaan Hirsi Alis siste bok «Prey» (bytte), som dokumenterer hvordan de demografiske endringene i Europa sammenfaller med økningen i seksuelle overgrep og trakassering av kvinner.

Bare i Tyskland ble det rapportert inn 64.000 seksuelle overgrep i 2018. Økningen i seksuelle overgrep og voldtekter mellom 2014 og 2018 var på rundt 40 prosent, ifølge tysk politis kriminalstatistikk.

I Sverige viser politiets kriminalstatistikk en dobling av antallet seksuelle overgrep mellom 2014 og 2016.

Hva gjelder Norge, viser kronikkforfatterne til at TV2 i 2015 fant at hver fjerde dømte voldtektsforbryter hadde innvandrerbakgrunn, med en stor overvekt fra muslimske land.

For to år siden påviste Document at innvandrere er mer kriminelle enn nordmenn i 123 av 128 kategorier lovbrudd. Overrepresentasjonen er svært kraftig når det gjelder ran, vold, grov vold, drap og voldtekt, viste tallene fra SSB:

Innvandrere domfelles nesten fem ganger hyppigere enn nordmenn for ran og utpressing, nesten fire ganger hyppigere for voldtekt, og 3,6 ganger hyppigere for grov kroppsskade (tidl. grov vold) , drap og drapsforsøk.

Myndigheter og medier har underkommunisert forekomsten av voldtekt og seksuell trakassering, skriver Zizanovic og Kvadsheim, og viser til forsøket på å dekke over den massive seksuelle trakasseringen i Köln nyttårsaften 2016.

Svensk politi innrømmet senere at de også hadde forsøkt å dekke over en lignende episode der en stor gjeng på rundt 50 asylsøkere hadde begått seksuelle overgrep mot kvinner under «We are Sthlm»-festivalen i 2015.

I Oslo måtte en rettssak som omhandlet en grov gruppevoldtektssak nylig gå for lukkede dører, uten annen mediedekning enn den «alternativ-nettstedet» Document stod for.

Les mer om gruppevoldtektssaken:

Stadig flere seksuelle overgrep på offentlige steder har endret livet til mange kvinner i Vesten.

Det er viktig å påpeke at seksualiserte overgrep dessverre skjer i hele verden, uavhengig av kultur og religion. Imidlertid har forekomsten vært mye lavere i Europa, der menn i langt større grad blir oppdratt til å vise respekt for kvinners «fysiske autonomi». Kulturer i land med dominerende muslimsk kultur bygger på helt andre normer og regler for hvordan kvinner bør oppføre seg og skjule kroppen i det offentlige rom. Muslimske menn som kommer til Vesten, er således i høy grad fullstendig uforberedt på vår seksuelt frigjorte kultur.

Oppfatninger forankret i islam om å være overlegne Vestens «dekadente kultur», gjør en også lite mottakelig for å tilpasse seg vertslandenes moralske koder på dette området. Tvert imot er det større tendens til at en ser ned på land og kulturer som lar kvinner ferdes ubeskyttet. Det er også denne type holdninger som, ifølge Hirsi Ali, gjør kvinner til legitimt «bytte» hos mange unge muslimske menn i Vesten.

Ideen om kvinners likeverd i forhold til menn er et relativt nytt fenomen, og en historisk anomali som vi er alene om i Vesten. Dette er skjøre rettigheter. Det er overhengende risiko for de kan forvitre «i lys av nye kulturelle premisser preget av menn som ser på uavhengige kvinner som legitimt ‘bytte’», skriver Zizanovic og Kvadsheim:

Veien til Gilead – det religionekstremistiske USA i serien «The Handmaid’s Tale» – kan være kortere enn vi er villige til å innse, og da brolagt med de aller beste hensikter.

 

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!

 

 

Kjøp Ruud Koopmans’ bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.