Det er mange som ikke har noen særlig peiling på hva de prater eller skriver om. Det ser dessverre ikke ut til å være noen hindring for å få publisert kronikker og andre innlegg i landets riksdekkende aviser. Nærmest tvert imot, må man registrere når det dreier seg om Dagbladet som gjerne trykker hva det skal være så lenge det kan brukes til å rosemale innvandringen. Du vet, den som vi skal leve av når vi blir gamle.

Siste rosemaler ut er Heidi Helene Sveen som har skrevet (ja, nettopp i Dagbladet) om «mennene vi frykter». Hun vil helst at vi skal forstå at masseovergrep mot kvinner slik vi har sett ved større folkeansamlinger i Europa som nyttårsaften, festivaler og fotballcuper skyldes at det er folkerike mengder. Jeg er ikke sikker. Var det det hun mente? Ja, det trengs egentlig ingen større folkeansamling heller, det er nok å gå alene i skogen for å plukke sopp, ta toget eller sykle forbi seks menn. Slike ting som svenske kvinner ikke synes føles så veldig trygt lenger.

Vi i Europa er uvant med at menn angriper i flokk, uansett hva Heidi Helene Sveen måtte mene. Det er nettopp derfor tyske medier ikke ville skrive om det, for det kunne jo virke stigmatiserende etter at man nettopp hadde ønsket velkommen hundretusenvis av enslige menn fra en annen kultur. Sveen påpeker at det finnes overalt. Jada, det gjør det. Men i Europa har vi plutselig fått mye mer av det enn vi har hatt tidligere.

Her er kortversjonen av innlegget til Sveen for de som ikke orker å lese mer: Alle menn kan bli overgripere i gjenger, det har ingenting med religion eller innvandring å gjøre, vi håper det ikke skjer i Norge og løsningen er opplysning- og holdningsskapende arbeid.

Men her går vi altså litt mer grundig til verks i teksten:

Masseovergrep er et mangslungent begrep med til dels ulikt innhold. Slike overgrep skjer på tvers av ulike kulturer, kontinent og landegrenser. Fenomenet eksisterer i så forskjellige land som Japan, India, USA og Egypt. Masseovergrep er med andre ord ikke et entydig fenomen.

Sveen spør seg så om det var Tarrush gamea (vi har ikke noe annet ord for det, for vår kultur har ingen tradisjon for denne typen overgrep) vi så i Køln og på svenske festivaler. Vi vet ikke om det var planlagt, sier Sveen. Kanskje var det bare impulsive handlinger? Nei, der bør hun nok lese tyske aviser. Hun er heller ikke sikker på hvorfor overgrepene ble begått!

Vi vet heller ikke hvorfor gjerningsmennene begikk overgrepene.

Ja, hadde vi bare skjønt det så…

Sveen ser ingen fellesnevner, for henne er de alle individer med ulik etisk (mente hun etnisk?) og kulturell bakgrunn. Hun tror det er store kulturelle avvik mellom muslimske menn i Algerie og Marokko? Hvor hun finner ETT annet tilfelle med tre gjerningsmenn, aner jeg ikke. Det var nok å ta av. De siste rapportene viser at rundt 2000 menn (to tusen – for de som trodde at det var en 0 feil) begikk overgrep på nyttårsaften i Tyskland.

Gjerningmennene har ulik etisk og kulturell bakgrunn. Overgriperne i Köln skal visstnok ha overvekt av nyankomne asylsøkende menn fra Marokko og Algerie. I et annet tilfelle var det snakk om tre gjerningsmenn, alle fra Pakistan, der to av dem var asylsøkere. Ved andre tilfeller vet man lite eller ingenting om overgriperne, ettersom de utsatte aldri så hvem som forgrep seg på dem.

2FD6957D00000578-3386673-image-a-21_1452080912745

Fra Køln. «Man vet lite eller ingenting om overgriperne», sier Sveen.

Det er nok vanskelig å orientere seg for mange idag, særlig hvis de ikke leser, ser eller hører annet norske medier. Og når Facebook-vennene dine heter: Lars Gule, Kari Jaquesson, Rune Berglund Steen, Erik Honore, Mímir Kristjánsson, Martine Aurdal, Snorre Valen, Evy Ellingsvåg, Eivind Trædal, Marie Simonsen, Linda Noor, Tor Bach, og Marte Michelet så trengs det mer enn en Mina Bai eller Andreas Halse for å veie opp på den andre siden.

 

samfunnsuviterne

Terskelen for å få noe lite gjennomtenkt publisert blir lav med så mange gode venner på riktige steder.

Mange har vært raske med på peke på religion og kultur som forklaring på masseovergrepene. Faktum er at vi ikke kan fastslå noe sikkert om årsaker. Det kommer av den enkle grunn at vi ikke har systematisert kunnskap om masseovergrep.

Ah, det er ikke forsket nok! Man glemmer jo det helt rent der man blir overveldet av fakta om overgrepene. Det trengs en forsker og systematisert kunnskap før vi kan si at vi vet noe som helst. La oss gjette på en årsak: Menn som kommer fra en kultur hvor kvinnen er annenrangs ser ikke problemet med å klå litt hvis de får sjansen? Den marokkanske laglederen som ble arrestert under Gothia Cup for å ha deltatt i masseklåing var sjokkert over at det en sånn «big deal».
Sveen strekker seg så langt som til å si at det kan ha noe med kultur å gjøre. Men absolutt ikke religion. Nei, nei, nei, vi må absolutt ikke blande islam inn i bildet her!

I debattene om masseovergrep ser det ut til at det er kvinnesynet i spesifikke kulturer man egentlig snakker om. Den religiøse komponenten er litt mindre åpenbar, og trolig også et blindspor.

«Trolig et blindspor», sier samfunnsviter Sveen. Uten noen som helst begrunnelse.

Mange mener masseovergrep kan forklares ved å vise til forskjellene mellom sexfiendtlige og dypt patriarkalske kulturer kontra likestilte og sexliberale kulturer, som for eksempel det norske. Selv om det er noe å hente i et slikt skille, blir inndelingen alt for enkel.

For enkel? Hvorfor det? Må det være så komplisert da?  …åja, selvfølgelig. Hvis det blir for enkelt så kan det jo ikke bortforklares på noen måte. 

Her gjelder det å raskt komme med «nordmenn-voldtar-også-kortet»:

Likestilling mellom kjønnene er ingen garanti mot seksualisert vold. Estimerte tall viser at vi i Norge har mellom 8000 og 16.000 voldtekter og voldtektsforsøk hver år. Hvordan henger det sammen med at Norge er et likestilt og sexliberalt land?

Hvor i all verden har hun fått disse tallene fra? Dette har hun nok estimert på egen hånd for SSB har ikke hørt om dem. De skriver derimot:

 Samlet sett ble det registrert om lag det samme antallet seksuallovbrudd som året før. Blant de anmeldte seksualforbrytelsene i 2014 var det 1 127 voldtekter og 85 voldtektsforsøk,

Men det var for 2014 da. Kan hende har antallet steget fra 1.212 i 2014 til 16.000 i 2015 uten at noen har fått det med seg. Mørketall og alt det der.

Hvorfor tar hun seg ikke bryet med å se på Sveriges voldtektstall? Kan det være fordi man ser en sammenheng i den eksplosive økningen i voldtekter og den uhemmede innvandringen av menn fra disse kulturene som ikke synes det er så nøye med litt overgrep her og der?

Gjerningsmennene vet at det de gjør er galt.

Nei, de gjør ikke det. De vet nok at det ikke er lovlig, men det er noe helt annet. Tror hun at disse taharrush-gutta sitter der med kvaler og dårlig samvittighet?

Masseovergrep på festivaler er som nevnt ikke et ukjent fenomen i høyt utviklede og liberale rettsstater. Det er heller ikke grunnlag for å hevde at fenomenet er importert via innvandring. I USA er det rapportert om masseovergrep under profilerte arrangementer som Woodstock og Mardi Gras så langt tilbake som til 90-tallet. Dessverre finnes ingen god oversikt over fenomenet.

Igjen, det mangler oversikter. Og hun må lete etter eksempler fra 90-tallet.

Et talende eksempel på dette er en hendelse fra 2001 som utspilte seg under den tradisjonelle Mardi Gras- feiringen i Seattle. En fotojournalist fra Seattle Post ble vitne til at et titalls feirende menn omringet og antastet en kvinne mens de rev og slet av henne klærne, løftet henne opp, holdt armer og ben fast slik at de som stod rundt hadde fri tilgang til hele kroppen hennes. Fotojournalisten fanget det dramatiske øyeblikket i et fotografi. Bildet ble aldri publisert i forbindelse med den aktuelle saken, visstnok av hensyn til offeret. Kvinnen stod aldri frem. Ingen av mennene ble identifisert eller straffeforfulgt.

Denne er bare helt rå. Å bruke Mardi Gras opprøret i Seattle som eksempel på «ukjente gjerningsmenn».

Hun bruker ett eksempel fra Mardi Gras for femten år siden til å fremme en hypotese om kultur som relativiserer en annen og mye sterkere hypotese om kultur hun for alt i verden vil svekke. Et berg av indikasjoner på innvandrere som begår overgrep spiller liten rolle, én indikasjon spiller en avgjørende rolle. Uvitenskapelig er bare fornavnet. Hvis noen hadde bekjempet kriminalitet eller sykdommer med den logikken, ville vi vært ferdige!

Ok, vi roer oss ned. Vi husker Mardi Gras i Seattle, men henter fra Wikipedia for de som har glemt hva det faktisk dreide seg om:

There were numerous random attacks on revelers over a period of about three and a half hours. There were reports of widespread brawling, vandalism, and weapons being brandished. Damage to local businesses exceeded $100,000. Much of the violence was perpetrated by black men against white revelers, and about 70 people were reported injured. Several women were sexually assaulted. One man, Kris Kime, died of injuries sustained during an attempt to assist a woman being brutalized.  Witnesses said gangs of black youth yelled racially charged slurs and sought white victims. Investigations showed that roughly 75% of the over 100 suspects were black. Many of the suspects had criminal records and were believed to be affiliated with gangs

Men for all del, de titallene av menn som antastet kvinnen kan jo ha vært noen helt andre. Pendlere som var lei av forsinkelser for eksempel.

Endelig kommer Sveen med noe vi kan si oss enige i:

Voldtekt og gruppevoldtekt er et kjent problem både i kritthvite amerikanske universitetsmiljøer (Fraternity gang rape) og i det amerikanske militæret (Tailhook scandal og Aberdeen scandal).

Men hun ser ikke at det er lukkede miljøer med mannlig dominans hvor problemet oppstår. For hun tror kanskje at kvinner er likestilte overalt i Vesten?

Norge ligger fremdeles i Europas utkant – det som skjer der kommer hit også. Det er bare litt forsinket. Det er derfor det er så viktig å få med seg hva som skjer i andre land. Det er ikke nok å håpe at vi blir forskånet.

Så langt har vi i Norge vært forskånet fra hendelser som den i Köln. La oss håpe det varer.

Realitetene om hvor mange som oppholder seg ulovlig i Norge etter avvist asylsøknad ser ikke ut til å ha sunket inn. Timingen på innlegget er også heller dårlig, bare dagen etter at Linn  Olsen Uteng ble myrdet nettopp av en som skulle ha vært sendt ut.

Dersom man er i landet på oppholdstillatelse, fører alvorlige brudd på straffeloven til utsendelse.

Helt til slutt kommer Sveen med råd for å håndtere problemet:

Mange lurer på hvordan vi skal håndtere problemet med masseovergrep på festivaler, spesielt dersom det kommer hit. Løsningene er de samme som ved andre typer seksuelle overgrep: Forebygging via opplysnings- og holdningsskapende arbeid, rettet mot både nyankomne asylsøkere, sivilbefolkningen for øvrig, samt de som arrangerer festivaler og har ansvaret for sikkerheten vår. Ved eventuelle forbrytelser: Streng sanksjonering ved straffeforfølgelse.

Jeg sukker bare oppgitt her. Dette har hatt NULL effekt i Sverige. Rart hun ikke foreslår #tafsainte-armbånd også.

Se her, Sveen, her er nok en sak i Aftenbladet. Det kryper nærmere.
Ikke rart at Dagbladet må gi bort avisene gratis.

Dagbladet

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂