På Dagsrevyen ser vi nok et åpenbart eksempel på NRKs uredelige dekning av et alvorlig samfunnsproblem i Norge – en kraftig økning av voldtekter. Porno har skylda, forteller de oss. Nyere forskning støtter ikke sammenhengen mellom pornografi og seksuell vold, mens statistikker fra Sverige og andre europeiske land forteller oss grunnen til den dramatiske økningen av voldtekter.

NRK, den selvutnevnte opplysningskanalen for det norske folk, har systematisk indoktrinert oss gjennom alle år med venstrevridd propaganda som er indirekte ansvarlig for nesten alt som er galt i vårt samfunn.

De har løpt politikernes og myndighetenes ærend og unnlatt å fortelle oss om skaden ved masseinnvandringen som har pågått i over femti år, og som har ført til en økning i kriminalitet, drap og livsvarige skader på nordmenn, samt enorme kostnader for vårt lille land.

De feier absolutt alle samfunnsproblemer under teppet – som f.eks. et katastrofalt helsesystem som resten av kloden tror er det beste i verden. I ny og ne vil de rapportere om omsorg bak lukkede dører for å innbille oss at de tar jobben sin som den fjerde statsmakt alvorlig.

De har fordømt og vanæret politikere som Sylvi Listhaug og Carl I. Hagen, som for mange herrens år siden advarte oss om svenske tilstander. For å bevise at Hagen og Listhaug er fremmedfiendtlige og høyreekstreme FrP-ere, glemmer de å rapportere om tilstandene i Sverige og fortsetter sin propaganda om at et multikulturelt Norge er en kjempesuksess.

Blant tidenes verste bortforklaringer

På Dagsrevyen i går kveld så vi nok et åpenbart eksempel på NRKs uredelige dekning av et alvorlig samfunnsproblem i Norge – en kraftig økning av voldtekter:

Kraftig økning i voldtektstall: – Ofre har rett og slett vært redde for å dø.
Overgrepsmottak over hele landet rapporterer om flere voldtektsofre som søker om hjelp. I Oslo har antallet økt med 70 prosent på 10 år.

Den oppsiktsvekkende nyheten er det første innslaget i kveldens nyheter, og det rapporteres fra overgrepsmottaket i Oslo. Vi blir umiddelbart fortalt at de som jobber der, tror at økningen blant annet skyldes porno.

Deretter fokuserer hele programmet på at porno er årsaken, og vi får ikke noen forklaring på hva «annet» som kan ha forårsaket den kraftige økningen i voldtektstall.

Ingen analyse på NRK Dagsrevyen, og heller ingen eksperter som kan vise til data som støtter denne teorien. De har bare innkalt folk som jatter med når de stiller ledende spørsmål om hvorvidt porno er årsaken.

Aktivistene er desperate etter å skjule sannheten, som de er fullt klar over, og de tyr til løgn eller kaster ut påstander de fleste av oss har en tilbøyelighet til å  ville tro på.

For hvem av oss har ikke trodd at voldelige videospill og filmer fører til mer kriminalitet eller at Grand Theft Auto er skyldig i flere bilkapringer?

Da må da porno være grunnen til at antallet voldtekter har økt med 70 prosent på ti år i Norge?

Så lettvint er det ikke, NRK, og vi har fått nok av løgnene deres. Som eksempelvis Vidar på Facebook:

– Dette må vel være blant tidenes verste bortforklaringer.

Da han så programoversikten, forventet han at NRK for en gangs skyld skulle formidle sanne ord.

Det vil de ikke gjøre, selv om nyere forskning viser at det ikke er noen sammenheng mellom pornografi og seksuell vold.

Vi ser på noe av forskningen og voldtektsstatistikken fra vårt naboland Sverige. Det er en grunn til at Sverige blir kalt The Rape Capital of Europe.

Norge er ikke langt etter.

Pornografi og seksuell aggresjon: Kan metaanalyse finne en kobling?

Teorien om at pornografi fører til voldelige sexforbrytelser, har vært gjenstand for en rekke studier og debatter som dateres tilbake til 1970-tallet, skriver Sandra Carr på nettsiden til The University of Texas at San Antonio (UTSA).

Nye forskningsresultater publisert i tidsskriftet Trauma, Violence & Abuse i 2020 antyder at det ikke er noen sammenheng mellom pornografi og seksuell vold.

Studien med tittelen «Pornography and Sexual Aggression: Can Meta-Analysis Find a Link?» er basert på forskning av Chris Ferguson, professor i psykologi ved Stetson University, og Richard Hartley, leder av UTSAs avdeling for kriminologi og strafferett.

Metaanalyse er bruk av statistiske metoder for å legge sammen resultatene fra en rekke uavhengige studier med samme problemstilling.

Forfatterne brukte metaanalyse og undersøkte mer enn 50 korrelasjons-, eksperimentelle og befolkningsstudier som utforsket sammenhengen mellom pornografi og seksuell aggresjon i løpet av de siste 40 årene.

I 2010 gjennomførte Ferguson og Hartley en studie om problemstillingen og bestemte seg ti år senere for å samle inn data og revurdere tidligere forskning de hadde gjennomgått fordi det var en fornyet interesse for emnet.

De fant at dårlig utformede studier hadde en tendens til å støtte en sammenheng mellom pornografi og seksuelt overgrep.

Var det moralitet eller sunn vitenskap?

I løpet av de siste årene har mange stater i USA erklært at pornografi er en folkehelsekrise, og Ferguson og Hartley var nysgjerrige på om tidligere studier støttet slike påstander – i det minste med hensyn til seksuell aggresjon. Eller var det politikerne som tok feil av moralitet og vitenskap?

Forskerne kom til konklusjonen at ledere og politikere bør undersøke andre årsaker til seksuell aggresjon, og at troen på at det er pornografi, kan være drevet av systematiske skjevheter eller feil i stedet for av sunn vitenskap.

Ferguson og Hartley bemerket at tidligere undersøkelser fant at fiendtlighet, følelsesløshet og kriminell oppførsel var årsakssammenhengen for seksuell aggresjon, og at effekten av disse personlighetstrekkene er mye sterkere enn bruken av pornografi.

De undersøkte studier hvor forskere valgte tilfeldige deltagere som forsøkskaniner og utsatte menn for voldelig pornografi, ikke-voldelig pornografi og ikke-pornografiske medier.

Etterpå målte de deres holdninger til kvinner eller seksuelt aggressiv atferd ved å la dem fylle ut et spørreskjema. Menn deltok også i laboratoriestudier som testet deres aggressive oppførsel mot kvinner.

Hverken korrelasjonsstudier eller eksperimentelle studier ga bevis som støttet at pornografi hadde skylden for seksuelle overgrep.

Andre studier som undersøkte befolkningen og forholdet mellom dem som så på porno og seksuell vold, fant at en økning i tilgjengelig pornografi reduserte seksuell aggresjon.

Studien som kan leses her, kaster også lys over skjevheter i forskning om pornografi og seksuell aggresjon.

Forskerne håpet at de kunne sette søkelyset på noen av de utbredte problemene i mye av forskningen, så vel som kulturen på dette feltet. De sa at mange forskere ser ut til å være for raske med å prøve å finne bevis og falsifisere hypoteser fordi det føles moralsk riktig. De savnet transparent forskning om temaet.

Og vi savner transparent rapportering fra NRK.

Sverige har et enormt problem med voldtekter

På Wikipedia har Sverige en egen side for voldtekt: Rape in Sweden. Der finner vi statistikker fra «Europas voldtektshovedstad». Her er noen av tallene om gjerningsmennene:

I 2018 analyserte den svenske tv-serien Uppdrag Granskning 843 tingrettssaker fra de fem foregående årene. De fant at 58 % av alle dømte for voldtekt og voldtektsforsøk hadde utenlandsk bakgrunn, 40 % var innvandrere født i Midtøsten og Afrika, spesielt unge menn fra Afghanistan.

Når man kun analyserer voldtektssaker der gjerningsperson og offer ikke var kjent tidligere, var 97 av 129 (75 %) født utenfor Europa, hvorav 40 % hadde vært i Sverige i ett år eller mindre.

Undersøkende journalister fra Sveriges Television fant at i tilfeller der ofrene ikke kjente angriperne, var andelen utenlandsfødte seksualforbrytere mer enn 80 %.

Tidligere politimann Mustafa Panshiri, som er født i Afghanistan, sa at afghanske immigranter har med seg holdninger til kvinner og seksualitet som kolliderer med svenske verdier vedrørende likestilling.

I 2021 fant en studie at av 3039 lovbrytere i alderen 15–60 år som ble dømt for voldtekt i perioden 2000–2015, hadde 59,2 % innvandrerbakgrunn, og 47,7 % var født utenfor Sverige.

I mars 2018 etterforsket avisen Expressen gjengvoldtektssaker fra de to foregående årene og fant at det var 43 menn som ble dømt. 40 av de 43 domfelte var enten innvandrere (født i utlandet) eller født i Sverige av innvandrerforeldre.

Gjennomsnittsalderen deres var 21, og 13 av dem var under 18 år da forbrytelsen ble begått.

En annen etterforskning fra Aftonbladet fant at av 112 menn og gutter som er dømt for gjengvoldtekt siden juli 2012, var 82 født utenfor Europa. Medianalderen til ofrene var 15, mens 7 av 10 gjerningsmenn var mellom 15 og 20 år.

Med tanke på at immigranter i Sverige utgjør omtrent 20 prosent av befolkningen, er utenlandsfødte voldtektsmenn sterkt overrepresentert på voldtektsstatistikken.

Porno er normoppløsende og dehumaniserende

Det finnes ingen egen side for voldtekt i Norge på Wikipedia. På siden rape statistics er Norge representert, men ingen nyttig informasjon er tilgjengelig, bortsett fra det vi allerede vet: Det finnes ingen nasjonale statistikker som går i dybden.

Baksiden av landet som mange tror er en slags skandinavisk utopi, er norske myndigheter og politikere flinke til å skjule for verden, og de får god hjelp fra statskanalen.

Det er ingen tvil om at den kraftige økningen i voldtektstall i Norge skyldes utenlandsfødte gjerningsmenn, som i Sverige. Vi trenger transparente tall og forskning fra våre myndigheter, og vi forlanger sannheten fra NRK.

For hvordan skal vi kunne hjelpe fremtidige ofre, spesielt unge jenter, hvis vi fokuserer på feil årsak?

Mange av oss synes ikke noe om dagens grenseoverskridende porno, og spesielt at barn i ung alder har enkel tilgang til dette. En kollega sa det mange av oss tenker:

Porno er, eller kan være, normoppløsende og dehumaniserende, men voldtektsbølgen skyldes nesten utelukkende fremmedkulturell innvandring, dvs. islaminnvandring. Det er jo en kvinneforaktende og dehumaniserende kultur.

Wir schaffen das, sa Angela Merkel

Ser vi på statistikken fra England, Wales, Irland og Skottland, har alle landene opplevd en dramatisk økning i voldtekter (nesten 100 % i noen tilfeller) som begynte rundt 2013–2015, akkurat som i Norge.

Statista, som er basert i Tyskland, forklarer at dette muligens skyldes bedre rapportering fra politiets side, samt en økende vilje hos ofre til å stå frem.

Ikke porno, altså.

Source: Statista.

Source: Statista.

Source: Statista.

Kjøp «Hvordan myndighetene bløffet oss» av Robert Malone her!»

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.