Mens Sveriges importerte gangster-kriminalitet og -drap stadig setter nye rekorder, fortsetter feminiseringen av det eneste landet i verden som påberoper seg å ha en feministisk regjering. Heller ikke økningen i antallet voldtekter greier landets regjering å gjøre noe med, og voldtektsstatistikken når stadig nye høyder.

Drapene og volden er nå så utbredt at politisjefen i Eskilstuna sier at politiet har mistet kontrollen. Og dette er ikke bare noe som gjelder Eskilstuna. Det samme kan en se mange andre steder i Sverige. Sist mandag ble en 25-åring skutt og drept i Eskilstuna. I løpet av årets fire første måneder har det vært 15 såkalte skudd-dramaer i byen. I løpet av de 10 siste dagene er fem mennesker skutt i hjel i Sverige. Så langt i år er det registrert 31 skudd-drap, en «pen» økning fra i fjor, da det i samme tidsrom «bare» ble registrert 17 bande-relaterte drap i landet. Politisjefen i Eskilstuna kaller utviklingen en nasjonal krise.

Den svenske rikspolitimesteren Anders Thornberg sier at stadig flere ungdommer slutter seg til de kriminelle gjengene, og han kaller utviklingen ekstremt alvorlig. Han sier at politiet i lang tid har advart mot en utvikling som ikke kan stanses uten at rekrutteringen til de kriminelle gjengene blir brutt. Samtidig er det stadig flere kriminelle som dømmes og som settes bak lås og slå, noe som har ført til overfylte fengsler og anstalter.

I Sverige er man kanskje på de fleste parametre i ferd med å nå målene for et multikulturelt og kjønnslikestilt samfunn. Landet er for eksempel ikke langt unna å oppfylle kravet om full tallmessig kjønnslikelikestilling i politiet. I alt er 44 prosent av dem som jobber i politiet kvinner. I en by som Malmö, der den tallmessige befolkningslikestillingen mellom svensker og innvandrere allerede ser ut til å være realisert, henger man litt igjen når det gjelder utdanningen av «politjenestemenn». Men det er fortsatt et stykke vei igjen til man er framme, for det var bare 43 prosent kvinner som sist ble opptatt i politi-utdanningen i byen. Lederen for politiutdanningen ved universitetet i Malmö, Caroline Mellgren, er glad for utviklingen og håper at trenden med flere kvinner inn i politiet holder seg.

Løve med erigert lem

For et par år siden var det en polititjenestekvinne i Stockholm som fortalte at hun og andre polititjenestekvinner måtte ha følge når de sent om kvelden skulle ta T-banen hjem fra politihuset i den innvandrertette bydelen Rinkeby i Stockholm. Om det bare hadde vært mannlige politifolk på politihuset i Rinkeby, ville det da blitt satt fram krav om eskorte hjem? spør den svenske etnologen Karl-Olov Arnstberg.

Det er ikke bare i politiet at kvinnene er i ferd med å ta over tidligere mannspregede yrker og virksomheter. Likestillingen er på full fart inn i militæret i Sverige (som i Norge). I Sveriges forsvar var det en tropp elitesoldater som i våpenskjoldet sitt hadde en stående løve med et lett erigert kjønnslem. En gruppe med kvinnelige soldater ble så opprørt over dette våpenskjoldet at de klagde over det til EU-domstolen, noe som førte til at de ansvarlige svenske politikerne fikk fjernet våpenskjoldet til elitetroppen.

Som i Norge står det i Sverige fram stadig flere kvinnelige eksperter som uttaler seg om alskens emner, også om rene mannsaktiviteter, som den etniske gjengkriminaliteten i Sverige. Den er i ferd med å bringe politiet i landet ned i knestående, mens den feministiske regjeringen årlig pøser på med titusenvis av asylsøkere fra fjernkulturelle land. Det innvilges årlig ca 100.000 oppholdstillatelser i forbindelse med asylordningen i Sverige. De fleste nå er familiegjenforeninger, ifølge Karl-Olov Arnstberg. Ja, kvinnelige politikere sier endog at Sverige må ta imot langt flere asylsøkere, mens voldtektstilfellene, for en stor del utført av utenlandsfødte menn, viser en stødig og «pen» vekst.

Nye voldtektsrekorder

Ifølge tall fra Brottsförebyggande rådet (Brå) ble det i 2019 anmeldt vel 8300 tilfeller av voldtekt i Sverige. Det var en seks prosents økning fra året før. I 2020 ble det registrert en økning på 1000 tilfeller sammenlignet med året før, igjen ny rekord (9360 tilfeller) på en statistikk som har vist en økning i flere år. Sverige nærmer seg et nivå for voldtektstall som kan konkurrere med land som svenskene neppe vil sammenligne seg med. I en rapport fra Brå for noen år siden kom det fram at nesten hver tredje kvinne i Sverige følte seg ganske eller veldig utrygg når de ferdedes utenfor sitt eget boligområde om kvelden. 12 prosent opplyste at frykten gjør at de ikke lenger går ut om kvelden.

Voldtekt av barn viser den samme utviklingen og setter stadig nye rekorder. I 2019 ble det registrert 3420 voldtekter av barn (0–17 år) i landet, en rekord som ble slått året etter med 900 tilfeller og nådde 4320 tilfeller.  I en liten by som Stenungsund, med 10.000 innbyggere, har politiet sagt at de ikke har kapasitet til å etterforske voldtekt av barn.

I 2018 gjorde SVTs  programpost Uppdrag Granskning en undersøkelse som viste at av dem som var dømt for eller hadde forsøkt seg på voldtekt, var nesten 60 prosent født i utlandet. Avgrenser man seg til dem som var dømt for overfallsvoldtekt, var åtte av ti født i et annet land enn Sverige. Av disse hadde 40 prosent vært i Sverige i ett år eller mindre. Over halvparten av dem som ble dømt for voldtekt, var født utenfor Europa.

Fattigdom og avnasjonalisering

Arbeidet med å realisere det multikulturelle Sverige koster penger, masse penger, som må skaffes til veie gjennom økt beskatning. Statens og kommunenes kostnader øker. Det betyr at det på noen områder må spares, og det er vel også forklaringen på at fattigdommen vokser. I 2019 var prosentandelen fattige i Sverige for første gang over 15 prosent, viser opplysninger fra det svenske statistiske sentralbyrået SCB. Og det er pensjonister (og barn) som rammes hardest av den nye svenske virkeligheten. De svenske sosialmyndighetene anslår at det er 1850 pensjonister som ikke har noe hjem lenger og som lever som uteliggere på gata, der de blant annet leter etter tomflasker i søppelkasser.

I det feministstyrte Sverige er importert kriminalitet altså i ferd med å vokse myndighetene over hodet. Politiet melder pass uten at det skaper særlige reaksjoner hos de ansvarlige politikerne. De ser ut til å være fornøyd med at Sverige er på god vei til å bli et avnasjonalisert og multikulturelt land, noe som har vært etablissementets våte drøm i de siste decenniene. Sverige er jo ikke et land for svensker, men et land for folk fra hele verden, og det mangler fremdeles litt før svenskene er i mindretall i landet, antakelig til sorg for det feministstyrte etablissementet.

Sverige på feminiseringstoppen

At Sverige er verdens mest feministiske land, er ingen nyhet. Omfattende undersøkelser av den hollandske sosialpsykologen Geert Hofstede i 1968 og 1972, med datamateriale fra 53 land og 116.000 respondenter, viste at Sverige allerede da var verdens mest feminiserte land, med Norge på en god andreplass. Det mest maskuline landet i verden var Japan, men USA og Tyskland var også høyt oppe på rankinglista. Om disse landene har beholdt plassene sine i dag, skal være usagt, men det feminine Sverige har forsterket framgangen og er garantert fremdeles på toppen av lista over verdens mest feminiserte land. Svenskene kan slå i bordet med at de har en kvinnelig statsminister, og at det i regjeringen er tolv kvinner og elleve menn. Seks av åtte riksdagspartier har kvinnelige ledere, og ved de fleste universiteter og høyskoler er kvinnene i flertall blant lærere og forskere.

Man kan jo lure på hvorfor ikke Sverige tar skrittet helt ut og opphever kjønnsskillet i idretten. En «naturlig» oppfølging av likestillingsarbeidet ville være å innføre kjønnslikhet i for eksempel fotball, håndball, ski og friidrett, avskaffe ordningen med kvinne- og herreklasser på idrettsarenaene og la kjønnene konkurrere i samme klasse. Det ville være å avskaffe de siste restene av kjønnsdiskriminering og -segregering i samfunnet og endelig komme i mål med det likestillingsarbeidet som Sverige har gått slik i bresjen for.

Multikulturen realisert

Likestillingbestrebelsene på kjønnsområdet skiller seg fra likestillingsarbeidet for multikultur. På sistnevnte område betyr likestilling segregering, slik at ulike etniske grupper kan bevare sine kulturelle særtrekk. De ulike importerte etniske klanene er på mange måter selvstyrte i Sverige. Store områder i de største svenske byene styres av kriminelle klaner der politiet har problemer med å få adgang. I disse områdene er den svenske statens voldsmonopol bestridt i et slikt omfang at politiet har problemer med å hevde sin myndighet. Der kan den innvandrede befolkningen ganske uforstyrret følge sine egne normer og regler og sin egen kultur og i en viss forstand også egne «lover».

Som et av de første landene i verden er Sverige i ferd med å virkeliggjøre det feministiske, multikulturelle paradiset som de politisk korrekte etablissementene i den vestlige verden har savnet og drømt om så lenge. I Sverige er det like før de kan si: Det er fullbrakt!

 

Kilder:

Dubbelt så många skjutna hittills i år – Nyheter (Ekot) | Sveriges Radio

 

Söndagskrönika: Feminism och våldtäkter | Invandring och mörkläggning (wordpress.com)

 

Söndagskrönika: Effektivitetsoptimala val | Invandring och mörkläggning (wordpress.com)

 

sexualbrottslighet_bland_man_fodda_i_sverige_och_i_utlandet_v4.pdf (wordpress.com)

 

Anmälda brott – Brottsförebyggande rådet (bra.se)

 

Nationella trygghetsundersökningen 2016 (bra.se)

 

De våldtar kvinnor tillsammans – granskning av 43 fällda män (expressen.se)

 

Hemlöshet 2017 – omfattning och karaktär (socialstyrelsen.se)

 

Avtagande inkomstökning de senaste åren (scb.se)

 

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.