Statsråd Ylva Johansson sa på BBC at det blir stadig færre seksuallovbrudd mot kvinner i Sverige. Men det var blank løgn. Fake news.

«Det var fel av mig», innrømmer Johansson.

Medlemmer av den svenske regjeringen har beskyldt president Trump for løgn etter hans uttalelse om Sverige. Derfor er denne saken svært pinlig for det offisielle Sverige.

Statsråd for arbeidsmarked og integrering, Ylva Johansson. Foto: YouTube

Johansson, som er arbeidsmarkeds- og integreringsminister, var invitert til BBC for å snakke om Sveriges renommé – eller Sverigebilden, som de selv kaller det – etter den amerikanske presidentens uttalelser om landet.

Den svenske regjeringen har erklært seg selv som «verdens første feministiske regjering». Derfor gjør det trolig veldig vondt i selvfølelsen at det skapes inntrykk av at svenske kvinner ikke er trygge. Og derfor stiller regjeringsmedlemmene villig opp i øst og vest for å forsikre at Sverige er et fredelig, harmonisk land – og ikke minst: et land der kvinner har det bra og føler seg trygge.

«… brännmärka dem»

Man må for alt i verden beskytte forestillingen om Sverige. Ideen om at Sveriges gigantiske samfunnseksperiment er en suksess. Alt hviler på dette. Dersom glansbildet av Sverige trues, vil regjering, presse, kulturelite – hele kostebinderiet – rykke ut og forsvare det med nebb og klør.

Spør Göran Persson: 14. juni 1995 gikk den daværende finansministeren på Riksdagens talerstol. Ordene hans gir gjenlyd nesten 22 år senere:

”Vi skall tala väl om vårt fina land! (…) Jag kommer, liksom den regering jag tillhör, att i alla sammanhang med kraft brännmärka dem som utomlands talar illa om Sverige.”

Brennemerke, altså. Ikke småtterier. Striden om «sverigebilden» er ikke ny, forstår vi. Derimot er intensiteten akkurat nå svært høy.

Frenetisk aktivitet

Dette apparatet – dagens Persson-er – har vært i sving hele denne uken. Det har vært jobbet frenetisk. Flere statsråder har gitt intervjuer til presse i inn- og utland, inkludert eks-statsråder som til og med har prøvd seg på humor (hei, Carl Bildt). Og mediene har flommet over av mer eller mindre saklig kritikk mot Trump, mest det siste, inkludert adskillige forsøk på avstandsdiagnostisering.

Derfor var det selvsagt for statsråden å stille opp da BBC inviterte. Nå skulle man nok en gang ta kraftfullt til motmæle mot «fake news» om Sverige.

Intervjuet med Johansson. Hele er verdt å se, men kommentaren om seksuelle overgrep kommer etter ca. 3 minutter.

Til BBC sa Johansson blant annet dette:

”When we make surveys about if any women has, if there has been a rape towards her or sexual harassment, we can see that the level is going down, and going down and going down.”

Under ser du grafen som viser utviklingen i andel ofre for seksuallovbrudd. Tallene aldri vært høyere siden målingen begynte. (NTU er Nationella trygghetsundersökningen.)

«… going down, and going down and going down.» Alternative facts fra den svenske regjeringen? Man faller i tanker om en gammel Springsteen-hit: I’m goin’ down. Det passer jo bra for statsråd Johansson å synge den.

 

Brottsförebyggande rådet skriver: ”I den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) uppgav 1,7 procent av befolkningen (16–79 år) att de utsatts för sexualbrott under 2015, vilket motsvarar cirka 129000 personer. Det är en ökning jämfört med 2014, då 1,0 procent uppgav att de hade blivit utsatta”.

Utviklingen er urovekkende, men tallene blir dramatisk mer skremmende om man ser på kvinner isolert. Da øker det fra 1,1 prosent i 2011 til 3,0 prosent i 2015. Nesten en tredobling.

Document omtalte NTU i januar: Svenskene føler seg stadig mer utrygge i sitt eget land

– Løy selvsikkert

Derfor er det interessant å se Ylva Johansson så selvsikkert lyve for åpent kamera på BBC, skriver Tino Sanandaji på sin egen facebookside.

Denne type lovbrudd øker, og ifølge Tino Sanandaji fins det ingen undersøkelse som viser det motsatte:

Ingen survey visar minskning av sexualbrott. Är det lämpligt att Sveriges regering åker runt till andra länder och ljuger om svensk brottsstatistik? Här är grafen ur Brås senaste rapport om vad surveys om sexualbrott visar. Ni kanske ser en ökning, men vår feministiska regering har andra glasögon och säger om samma graf: ”We can see that the level is going down, and going down and going down”.

Det var slett ikke bare den opposisjonelle Sanandaji som påpekte løgnen. Andre som stilte spørsmål ved sannhetsgehalten i Ylva Johanssons uttalelse, inkluderte kriminologen Manne Gerell og Dagens Nyheters lederskribent Erik Helmerson. Og et par politikere, blant andre tidligere statsråd Svantesson (M):

Svantesson lover også å ta opp saken i Riksdagen.

Svenske politikere har vært godt vant, de har sjelden blitt utfordret når de har spredd løgner og halvsannheter om særlig innvandring og kriminalitet.

Men nå ble presset for stort. Det var for mange som visste, og som påtalte, at hun løy.

Det er ytterst pinlig, men det er ingen vei utenom: Hun må legge seg flat.

I en epost til Dagens Nyheter skriver hun:

”Jag baserar mina svar i intervjun på uppgifterna jag hade då – att anmälningarna på våldtäkter minskat 2015. Det var fel av mig att prata om en utveckling baserat på ett år. De preliminära siffrorna för 2016 visar tyvärr på en ökning igen. Det är självklart viktigt att det blir korrekt.”

– Tåkelegger og gjentar feil

Det er bra at ministeren innrømmer feil, men beklagelig at hun tåkelegger og gjentar saksfeil, kommenterer Sanandaji:

Det finns två huvudsakliga mått på sexualbrott. Det ena är brott som anmäls till polisen, där vi har data fram till 2016. Sexualbrott som anmäls till polisen per invånare ökade mer eller mindre stadigt mellan 1975 och 2014, föll sen tillbaks lite, och ökade igen 2016, som är näst högsta år någonsin. Det finns dock en legitim poäng att ökningen av anmälda sexualbrott påverkas av anmälningsgrad samt regeländringar.

Det andra mått som Johansson citerade i BBC är brottsofferenkät som NTU ”surveys about if any women has, if there has been a rape towards her or sexual harassment”, där det finns data 2005 till 2015. Där ingår både polisanmälda och ej anmälda brott så att ökning inte kan bortförklaras med anmälningsbenägenhet. Ökningen i NTU skedde inte bara ett år, och dessutom finns överhuvudtaget inte data för 2016. Därför håller inte Johanssons förklaring.

Brå: – Markant økning

Brottsförebyggande rådet (Brå) understreker at sedelighetskriminaliteten peker i ulike retninger avhengig av hvilke kilder man bruker. Den egenrapporterte utsattheten har økt de tre siste årene, mens økningen i antallet anmeldelser har flatet ut. Antallet henvendelser om helsehjelp etter seksuelle overgrep har holdt seg nærmest konstant de siste ti årene.

Disse opplysningene skulle kunne tolkes som at mindre grove overgrep har øket, og at kvinner har blitt mer bevisste etter gjentatte offentlige debatter om lovgivningen som gjelder seksuelle overgrep. Men, skriver Brå:

”i absoluta tal har antalet anmälningar, antalet misstänkta, antalet (och andelen) personuppklarade sexualbrott och antalet lagförda sexualbrott ökat markant under 00-talet. För de flesta av måtten handlar det om mer än en fördubbling på 15 år”.

… going down, and going down and going down.

 

Dagens Nyheter: Ylva Johansson medger fel om Sveriges sexualbrottsstatistik

Aftonbladet: Ylva Johansson backar efter BBC-intervju om sexbrott

SVT: Brå: Otryggheten i Sverige ökar