Nytt

Tre tildels svært grove overfallsvoldtekter mot tenåringsjenter på vel en måned har skaket opp folk i Malmö. Mediene forsøker å helle olje på vannet.

Ifølge Expressen skjer 85 prosent av alle anmeldte voldtekter i nære relasjoner, det vil si at offer og gjerningsperson kjenner hverandre.

Dette har vi fått høre gjentatte ganger, også her i landet. Problemet er bare at statistikken viser noe helt annet.

Politiet er svært ordknappe om voldtektene i Malmö, men Expressen har fått Stina Karlgrund i tale. Hun var inntil nylig var sjef for malmöpolitiets «grupp för brott i nära relation», den gruppen som nå etterforsker de tre voldtektene i Malmö. Hun anslår at det i Malmö er 10-12 overfallsvoldtekter per år.

– Det är våldtäkter där offer och gärningsman inte känner varandra och där brotten sker utomhus.

Men så kommer følgende setning, som Expressen tilsynelatende har lagt til for egen regning:

Av antalet anmälda våldtäkter utgör 85 procent övergrepp inom en befintlig relation där offer och gärningsman känner varandra

Dette er løgn, påpeker debattanten og økonomen Tino Sanandaji på sin egen Facebook-side:

«I majoriteten av de sexualbrott som rapporteras i NTU (Nationella trygghetsundersökningen, red. anm.) är förövaren en helt okänd person (65 %). I 24 procent av fallen var gärningspersonen en bekant, och i 11 procent av fallen en närstående”

Nationella trygghetsundersökningen er en storstilt undersøkelse hvor 12.000 personer svarer på spørsmål om utsatthet for kriminalitet, trygghet, tillit til rettsvesenet samt kriminalitetsofres kontakt med rettsvesenet.

Fra Brås studie: Våldtäkt mot personer 15 år och eldre (.pdf). Se særlig utviklingen i gruppevoldtekt 1995-2006: nesten firedobling.

Påstanden om at de fleste voldtekter skjer så å si «i hjemmet» er en skrøne som fortelles for å avvise at overfallsvoldtekt er et problem skriver Sanandaji :

Brås (Brottsförebyggande rådet, red. anm.) sista djupstudie om våldtäkt är för år 2006, när 30 procent av gärningsmän var helt okända och 37 procent ytligt bekanta, såsom någon kvinnan bytt några ord med på krogen som följer efter och våldtar. Att de flesta våldtäkter skulle ske inom relation är en skröna i syfte att avfärda överfallsvåldtäkt och generellt skuldbelägga män. Är polisens uppdrag att lösa brott eller sprida politisk propaganda?

Det er noe uklart om det var politiet (Stina Karlgrund) eller Expressen selv som kom med påstanden. Uansett er det i god, svensk tradisjon å bortforklare, skyve under teppet, og presentere direkte løgner om kriminalitetsutviklingen generelt og voldtektene spesielt. Helt opp til øverste nivå:

I mars sa statsråd Ylva Johansson på BBC News at det blir stadig færre seksuallovbrudd mot kvinner i Sverige. Men det var blank løgn.

«Det var fel av mig», innrømte Johansson etter å ha blitt presset på defensiven.

Til BBC sa hun blant annet dette:

«When we make surveys about if any women has, if there has been a rape towards her or sexual harassment, we can see that the level is going down, and going down and going down.»

«…going down, and going down and going down»: Grafen som viser utviklingen i ofre for seksuallovbrudd. Tallene aldri vært høyere siden målingen begynte.

 

Document: Løy om seksuallovbrudd: Den svenske statsrådens pinlige retrett

Brå: Våldtäkt mot personer 15 år och eldre (.pdf)

 

Kjøp Kent Andersens bok her!