Den seneste rapporten fra Brottsförebyggande rådet (BRÅ) viser nok en gang at innvandrere er overrepresentert på kriminalstatistikken. Justisminister Morgan Johansson (S) bekymrer seg for at rapporten skal misbrukes av «rasister».

Rapporten er den første av sitt slag siden 2005.

Enligt den nya rapporten är det 2,5 gånger så vanligt för utrikesfödda att registreras som brottsmisstänkt som för inrikesfödda med två föräldrar födda i Sverige.

För inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar är det närmare tre gånger så vanligt som för inrikesfödda med två föräldrar födda i Sverige.

Personer som misstänks för dödligt våld har ökat i gruppen inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar. (Aftonbladet)

Morgan Johansson vil ikke at rapporten skal brukes i debatten om innvandring.

– Alla ska bedömas efter sina handlingar och inte sitt ursprung. Det är viktigt att man inte använder det här för att få det att framstå som att invandrare är en sämre sorts människor, sier Johansson til SVT.

Johansson frykter at «rasistiske krefter» kan ta statistikken i bruk, og påpeker at innvandrere også er overrepresenterte i helsetjenesten.

– Ja, invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken, men de är också överrepresenterade i vårdyrkena.

Johansson har de sedvanlige forslagene til løsninger på «utfordringene». Han vil satse på forebyggende innsats, og peker på «sosialtjenester, skole og fritidsvirksomhet» for de gruppene som er «marginaliserte». At slike tiltak har vært forsøkt i mange tiår uten påviselig effekt, gjør tilsynelatende ikke noe inntrykk på justisministeren.

Nyamko Sabuni er partileder for Liberalerna og ønsker rapporten velkommen.

– Ju mer vi vet desto mer kan vi göra åt det. Jag tycker att det är oerhört viktigt att vi nu ser att det är andra generationens invandrare som misstänks oftare för brott än andra. Många gånger vill man lägga det på invandrande. Det är också viktigt att veta vad det är som händer i våra förorters utsatta områden, med dessa barn och i dessa familjer som sedan kommer att misstänkas för den typen av grova brott, säger hon.

Sabuni vil kombinere forebyggende arbeid med strengere straffer.

Moderaternas partileder Ulf Kristersson mener at man har advart mot det rapporten viser.

– Riktigt stor invandring och riktigt dålig integration skapar utanförskapsområden och de göder kriminalitet. Jag tror att de flesta i Sverige visste att det var på det här sättet, nu är det bra att det kommer rapporter som understryker detta.

Også Moderaterna vil ha strengere straffer kombinert med forebyggende virksomhet.

– Jag tror att det handlar mycket om riktigt hårda tag mot dem som begår riktigt allvarlig brottslighet och sedan satsa riktigt mycket på att förebygga i skolan och att socialtjänsten får hjälpa till där de kan men att se till så att kriminalvården tar hand om de grova brottslingarna.

Sverigedemokraterna (SD) på sin side mener BRÅ-rapporten bekrefter at de har hatt rett hele tiden.

– Kriminaliteten i Sverige är i väldigt hög grad kopplad till en misslyckad invandringspolitik, sier rettspolitisk talsperson for SD, Adam Marttinen.

Han peker spesielt på de kulturelle forskjellene knyttet til seksuelle overgrep, ran og voldsforbrytelser, og mener svenske barn er enkle ofre for de kriminelle innvandrerne. Han tror den økende segregeringen av det svenske samfunnet spiller en stor rolle.

– Man har olika värderingar om kvinnans roll i samhället.

– Det tror jag har att göra med att vi har ett segregerat samhälle där man upplever att svenska barn och ungdomar är lättare byten.

Marttinen foreslår strengere straffer.

– Vi behöver se till att vi låser in fler personer på betydligt längre tid. Det kan handla om en dubblerad fängelsepopulation under lång tid.

Marttinen etterlyser også en innsikt om at innvandring medfører problemer.

– Den insikten måste man ha som ansvarig regering för att kunna skapa ett tryggt samhälle.

SVT: Justitieministern: Framställ inte invandrare som sämre

Kjøp Alf R. Jacobsens sensasjonelle «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.