Nytt

Expressen og Brottscentralen gransker 32 gruppevoldtektssaker i Sverige. Undersøkelsene viser at 40 av 43 dømte gjerningsmenn er født i utlandet eller har to utenlandske foreldre.

Krimjournalist Catarina Lundbäck sier at tallene taler sitt tydelig språk, men at de ikke besvarer hvorfor det ser ut som det gjør. Det er lenge siden Sverige har publisert noen offentlige undersøkelser på voldtektsforbrytere. Nyheter Idag skriver at siste gang man gjorde noen forskning på innvandrernes kriminalitet var i 2005 under ledelse av blant annet Stina Holmberg. Hun sier at det holder med de undersøkelsene som allerede finnes:

– Jag förstår absolut argumentet att man borde göra om studien och det är inte omöjligt att det blir så. Själv så tror jag att det räcker med de studier som finns. Det viktiga är att man sätter i gång ett integreringsarbete för att få de unga killar som anlänt hur det svenska samhället ser ut och fungerar.

Nyheter Idag sier at Holmberg relativiserer gjerningsmennene:

– Det är klart vanligare bland unga invandrarkillar men det är en försvinnande liten del av alla som begår den här typen av brott. De 43 som dömts kan ställas i relation till de 163 000 personer som sökte asyl i Sverige under rekordåret 2015.

Krimjournalist Lundbäck viser til professor Niklas Långström, som mener det er utenforskap og dårlige forbilder som leder til gruppevoldtekter:

Siffrorna talar sitt tydliga språk om hur det ser ut, men de besvarar inte frågan varför det ser ut som det gör. I artikeln förklarar professor Niklas Långström på ett bra sätt att det i grund och botten handlar om sociala riskfaktorer, det kan handla om utanförskap, dåliga eller inga förebilder. Han menar att män som våldtar kan liknas med de som begår andra typer av brott, som rån och misshandel. Men det är som sagt en förklaring – ingen ursäkt. Att utsätta en människa för en gruppvåldtäkt är bland det mest förkastliga man kan göra och det finns inget som förmildrar gärningsmannens ansvar.

Lundbäck mener at det trengs ny forskning på området. Den siste er fra 2005, sier hun.

Expressens rapport finner du her.

• De dömda gärningsmännen var i genomsnitt 21 år gamla. 13 hade inte fyllt 18 vid tidpunkten för våldtäkten.
• 14 av 43, eller 32 procent, hade tidigare dömts för brott i Sverige vid tidpunkten för våldtäkten.
• 32 av de 43 dömda männen är utrikes födda. 10 är födda i Sverige med en eller båda föräldrarna utrikes födda. 1 är född i Sverige med båda föräldrar också födda i Sverige.

STRAFFEN:

• 29 av männen dömdes till fängelse och fick i genomsnitt ett treårigt straff. Några av domarna innefattar dock ytterligare brottslighet utöver gruppvåldtäkten.
• Tio fick sluten ungdomsvård.
• Två fick villkorlig dom och samhällstjänst.
• Två fick ungdomstjänst.
• 15 gärningsmän, samtliga födda utomlands och utan svenskt medborgarskap eller starkare anknytning till Sverige, dömdes till utvisning. Två av dem till 15 års utvisning och övriga till tio år.

Expressen  Nyheter Idag