Innenriks

Leder i Antirasistisk Senter, Rune Berglund Steen, prøver i dagens Vårt Land å forklare og forsvare sine, etter eget utsagn, ensidige utsagn i Verdibørsen lørdag 9. januar. Og han skriver:

Etter overgrepene i Köln er det en naturlig frykt for at vi vil få se flere overgrep mot kvinner av denne typen, overgrep vi som samfunn har en soleklar plikt til å arbeide imot.

Samtidig er jeg bekymret for de uskyldige muslimene som kommer til å bli møtt av hat og hatefulle handlinger på grunn av et generalisert fiendebilde. Vi har allerede sett voldelige borgervernere i aksjon i Köln, der de har angrepet mennesker med minoritetsbakgrunn.

At man tenker generalisert om mennesker på denne måten, er i seg selv farlig i en situasjon hvor en del allerede er redde for å ha asylmottak i nærheten, og noen går så langt som til å brenne dem ned.

I debatten på Verdibørsen forsøkte jeg å anskueliggjøre et enkelt poeng, nemlig at hendelser knyttet til muslimer fester seg i manges frykt og fantasi på et annet vis enn eksempelvis nyheter om seksuelle overgrep begått av hvite europeere. Risikoen for generaliseringer er stor, i et offentlig klima hvor muslimer allerede er et yndet objekt for både fordommer og hat.

Ja, det er sannsynlig at kulturelle forhold spilte en rolle i Köln og andre byer hvor overgrep fant sted, i form av et dypt problematisk syn på kvinner. Dette kan også ha omfattet negative og rasistiske holdninger til europeiske kvinner.

Samtidig vet vi stadig lite om gjerningsmennene på et mer individuelt plan, og det kan være naturlig å tenke at det var flere årsaker som opptrådte sammen, samt at årsaksbildet kan ha variert for ulike gjerningsmenn.

Mitt poeng er i grunnen enkelt: Selvsagt må vi kunne diskutere kultur, selvsagt må vi forsøke å bekjempe undertrykkende sider i både muslimske og andre kulturer, og selvsagt skal overgrep av denne typen aldri forties.

Berglund Steen 1

Berglund Steen er først og fremst bekymret for uskyldige muslimer.

Men problemet til Rune Berglund Steen er at han må vite at den vestlige kulturen har diskutert og gjort hva vi kan for å beskytte kvinnen, at vi med en kristen tro som normativt utgangspunkt har skapt et samfunn der overgrep mot kvinner blir sett på som avvik, avvik vi ikke tolerer, og det er nettopp dette Rune Berglund Steen ikke synes å ville innse: forskjellen på tilfeldige og avvik og kultur. Og det er da ganske paradoksalt at på samme dag som Berglund Steen legger ut sitt innlegg på Verdidebatt, så skriver den muslimske debattanten Mahmoud Farahmand også på Verdidebatt:

Jeg mener ikke at vi skal se bort i fra ­andre årsaksforklaringer, men vi kan heller ikke velge å se bort fra ­islam. For det er ikke til å stikke under stol at mye av tilnærmingen vi ser til kvinner er begrunnet i islamske lover, regler og tradisjon.

Og Farahmand oppsummerer med å si at islam må reformeres for å gi kvinner samme status som menn. Men Rune Berglund Steen liker ikke kultur og religion, han ønsker kun å se enkeltindivider, og man kan jo spørre seg: hvorfor må islam reformeres, dersom overgrepene ikke har noe med kultur å gjøre?

Hvis vi som samfunn skal kunne håndtere alvorlige kriminalitetsutfordringer, er det alltid en forutsetning at de blir gjenstand for offentlig debatt, uansett hvem gjerningsmennene er.

Det er imidlertid viktig at vi klarer å gjøre dette med en forståelse av at kulturer ikke er entydig bestemmende for individene.

Kulturelle faktorer som for noen få personer kan bidra inn mot overgrep, gir aldri et grunnlag for å oppsummere store grupper av mennesker som aldri har begått og aldri kommer til å begå overgrep av denne typen.

Men kulturelle faktorer bidrar ikke for noen få personer. Kulturer definerer grupper, ikke den kriminelle atferden til enkeltindivider, og det er her Rune Berglund Steen virkelig bommer på målet. For det er ikke slik at de overgrepene vi ser mot kvinner i muslimske kulturer kan forklares med individuelle avvik, snarere tvert imot. Burkaene, niqabene eller hijabene forteller alle en historie, en historie om et seksualisert syn på kvinnen, et syn på kvinnen som bærer av mannens ære, en ære han må beskytte. Men de forteller også en historie om synet på vantro kvinner, og det er den historien som ble fortalt i mange av Europas storbyer nyttårsaften. Det var en kultur vi så i aksjon, en kultur Rune Berglund Steen mener vi skal akseptere.

Selvfølgelig er det mange muslimske menn som ikke kommer til å begå overgrep mot vestlige kvinner, men spiller det virkelig noen rolle, når så store grupper som det vi så nyttårsaften er villig til å gjøre det? Og kan det være at de muslimer som respekterer vestlige kvinner, er den muslimske kulturens avvikere?

Det blir uansett ganske meningsløst å hevde at vi skal få lov til å diskutere kultur, når vi samtidig ikke skal få lov til å si at kulturen har en betydning for gruppers atferd.